PRIVATLIV

ISS' globale privatlivserklæring

Vi forpligter os til at beskytte dit privatliv og behandle dine personlige oplysninger i overensstemmelse med ISS' globale privatlivserklæring (herefter kaldet "privatlivserklæringen") og vores forpligtelser i henhold til EU's generelle databeskyttelseserklæring og/eller gældende lokale databeskyttelsesregler. Denne privatlivserklæring dækker ISS Group's virksomheder på listen i vores konsoliderede Group-årsrapport.

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"), såsom eksempelvis navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

Særlige kategorier af personoplysninger er betegnelsen for personoplysninger, som anses for mere følsomme, såsom eksempelvis oplysninger som race, etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering, sundhedsoplysninger og fagforeningsmedlemsskab. 
Vi indsamler personoplysninger om vores medarbejdere, potentielle medarbejdere (dvs. jobkandidater, jobansøgere), kunder, leverandører, kunders og leverandørers repræsentanter, investorer/aktionærer, andre interessenter og brugere af vores hjemmesider. Hvad angår indsamlingen af personoplysninger ved hjælp af vores informantsystem ("Speak-Up System"), henvises specifikt til afsnit 3 i denne privatlivserklæring. 

De typer personoplysninger, vi kan bede dig om, omfatter, men er ikke begrænset til, kontaktoplysninger (som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), forretningsrelaterede oplysninger, fotos, videoer og identifikationsdokumenter.  

Vi indsamler dine personoplysninger til følgende formål: 

- Talent management (f. eks. for at identificere potentielle kandidater, rekruttere og udvikle medarbejdere osv.) 

- Administration (f.eks. personaleadministration, vedligeholdelse af aktionærregistre osv. 

- Kommunikation (f. eks. med investorer/aktionærer, nuværende og potentielle kunder, andre interessenter osv.) 

- Vores serviceydelser (f. eks. for at fremme transaktioner; analysere og optimere operationer; promovere vores services; håndtere klager; håndtere kontraktuelle relationer osv.) 

- Køb af serviceydelser og produkter (f. eks. for at fremme transaktioner; analysere markeder; analysere og optimere vores forsyningskæde, håndtere kontraktuelle relationer osv.) 

- monitorere anvendelsen af vores systemer og hjemmesider (f. eks. for at sikre en sikker anvendelse og overholdelse af regler, for at analysere og personliggøre brugeroplevelsen osv.) 

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på vores legitime interesse, herunder men ikke begrænset til, vores legitime interesse i at tiltrække, udvælge og lede medarbejdere, kommunikere relevante oplysninger troværdigt og udvikle vores forretningsområde. Vi kan også behandle dine personoplysninger for at overholde de lovmæssige og forskriftsmæssige krav. I visse situationer kan vi også behandle dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke.  

Vi forbeholder os retten til potentielt at tilbageholde oplysninger eller serviceydelser, hvis vi ikke kan identificere dig, baseret på de oplysninger, du har givet os. Selv om du har ret til ikke at give os de oplysninger, vi beder om, kan det begrænse vores muligheder for at hjælpe dig og efterleve din anmodning.  
I tråd med ISS' værdier og Code of Conduct går ISS ikke på kompromis med sin forretningsintegritet.  Vi forpligter os til at drive vores virksomhed i overensstemmelse med loven og høje etiske standarder. Derfor har vi oprettet et informantsystem ("Speak Up System"), hvor vi også kan behandle dine personlige oplysninger. Du henvises til vores "Speak Up"-politik på LINK for yderligere information om denne behandling af dine personlige oplysninger, herunder men ikke begrænset til information om de typer personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, den registreredes rettigheder osv.   
Vi indhenter som regel personoplysninger direkte fra dig (medmindre du giver dit samtykke til, at vi kan indhente sådanne oplysninger fra tredjeparter). Vi indsamler de personoplysninger, du giver os, når du benytter vores hjemmeside, sociale medier, under telefonopringninger med vores repræsentanter, når vi leverer og administrerer services til dig, samt på formularer og anden korrespondance fra dig.  

Hvis vi modtager personoplysninger om dig, som vi ikke har bedt om, og som ikke er relevante for de pågældende behandlingsaktiviteter, sletter vi oplysningerne eller anonymiserer dem på permanent vis, medmindre andet er påkrævet ifølge loven. 

Når du besøger vores hjemmeside og giver dit samtykke til anvendelse af cookies, gemmes en cookie på din enhed. En cookie er en kort information, der opbevares på din harddisk og viser, at din enhed har været inde på vores hjemmeside. Sådan en cookie kan ikke identificeres direkte. Hvis du ikke vil have, vi bruger cookies, kan du indstille din browser til at afvise dem. Hvis du giver dit samtykke til vores brug af cookies på vores hjemmeside, vil vi behandle dine personoplysninger i forhold til, hvordan du anvender vores hjemmeside. Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger fra vores hjemmeside baseret på vores legitime interesse og med det formål at forstå, hvilke af vores sider der er mest populære, og hvornår brugerne anvender disse sider mest, samt andre oplysninger om Internet Protocol (IP)-adresser, hvordan man henviser til hjemmesideadresser, registrering af applikationsaktivitet og fejl, der hjælper os med at forbedre indholdet og gøre det nemmere at navigere på vores hjemmeside. 

ISS bruger Google Analytics og lignende redskaber til at opnå oplysninger om brugeres anvendelse af vores hjemmeside, med henblik på systemadministration samt for at identificere problemer og forbedre hjemmesiden. Google Analytics bruger førsteparts cookies til at rapportere om besøgendes brug af hjemmesiden. Disse cookies anvendes til at lagre informationer, såsom det tidspunkt det pågældende besøg fandt sted på, om brugeren har været på hjemmesiden før,og hvilken anden hjemmeside, der henviste brugeren til vores hjemmeside. For yderligere oplysninger om Google Analytics og for links til Google’s privatlivspolitik og et opt-out redskab til Google Analytics, bedes du gå til https://support.google.com/analytics og læse afsnittet om databeskyttelse og sikkerhed.   

Ingen cookies styret af ISS vil blive gemt på din enhed, medmindre du giver dit samtykke til det. En undtagelse til denne regel er cookies, som er nødvendige for hjemmesidens kernefunktion. Du kan vælge en indstilling i browseren, som gør, at du skal give dit samtykke for at tillade lagring af cookies. Hvis du kun vil acceptere ISS-cookies, men ikke cookies fra vores serviceudbydere og partnere, kan du vælge indstillingen "Bloker tredjeparts cookies" i din browser. Generelt vil det blive forklaret via hjælpefunktionen i webbrowserens menuliste, hvordan man afviser nye cookies og deaktiverer dem, man allerede har modtaget. Du kan finde en detaljeret vejledning i, hvordan man fjerner cookies, her: 

Sådan sletter du cookies i Internet Explorer 
Sådan sletter du cookies i Google Chrome 
Sådan sletter du cookies i Safari 
Sådan sletter du cookies i Mozilla Firefox 

Vores websted kan indeholde links til tredjeparts websteder. Bemærk venligst, at vilkårene i ISS' globale privatlivserklæring ikke gælder for eksterne websteder. Hvis du ønsker at finde ud af, hvordan en tredjepart håndterer dine personoplysninger, skal du kontakte den pågældende tredjepart og henvise til deres privatlivserklæring. 

Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter til de formål, der er nævnt ovenfor i afsnit 2. Sådanne tredjeparter omfatter: Andre virksomheder, agenter, eksterne rådgivere, vores eksterne serviceudbydere og kontrahenter (såsom mailudbydere, forretningsagenter eller support services), offentlige myndigheder, herunder retshåndhævende og regulerende myndigheder samt konfliktløsningsorganer (samt alle andre organer, som ifølge loven eller en retsordre kan kræve videregivelse, og enhver anden person eller enhed, som du har tilladt at dine personoplysninger videregives til). 

Når vi videregiver dine personoplysninger til en tredjepart, som behandler personoplysninger på vores vegne, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at s¨ådanne tredjeparter implementerer passende tekniske og organisatoriske tiltag og er bundet af juridiske forpligtelser og forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og holde dem fortrolige. Den potentielle videregivelse af dine personoplysninger foretages i overensstemmelse med de juridiske krav. Det betyder, at en sådan behandling er reguleret af databehandleraftaler for at sikre, at personoplysninger ikke behandles til andre formål end de formål, der er klart udtrykt, og for at sikre, at vores tredjeparter opretholder passende sikkerhedstiltag for at beskytte dine personoplysninger.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til en tredjeparts organisation uden for det land, hvor vi har modtaget dine oplysninger (hvis det er relevant) uden dit forudgående skriftlige samtykke, med undtagelse af de situationer, som er angivet nedenfor, eller såfremt videregivelse på anden vis er tilladt eller påkrævet ifølge lov eller en retsordre. 

Vi kan overføre dine personoplysninger inden for ISS Group, og til vores driftsvirksomheder eller kontrahenter beliggende uden for EU/EØS. En sådan overførsel ændrer dog ikke vores forpligtelse til at beskytte dine personoplysninger under denne privatlivserklæring. 

Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, så sørger ISS for et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau ved enten at overføre personoplysningerne til lande som er godkendt af EU-Kommissionen fordi de kan tilbyde tilstrækkelig beskyttelse, eller ved at indgå en passende kontrakt med den ikke-EU/EØS-enhed, som skal modtage oplysningerne. 

ISS kan anvende dine personoplysninger til at informere dig om vores services og produkter, eller om services og produkter fra tredjeparter, hvis du anser det for relevant. Med dit specifikke samtykke kan vi give dine personoplysninger til tredjeparts-organisationer med henblik på specifikke markedsføringsformål.

Afhængigt af vores forretningssamarbejde kan vi ønske at bruge dig som reference, når vi promoverer vores forretningsvirksomhed til andre. I så tilfælde vil vi bede om dit specifikke samtykke og kun videregive personoplysninger, hvis vi har fået dit samtykke.

Du kan til enhver tid bede os om ikke at kontakte dig om produkter og services og om ikke at videregive dine data til andre med dette formål, ved at kontakte os eller, hvis det er relevant, ved at klikke på "annuller"-knappen i vores reklame-mailbeskeder.

Vi opbevarer dine personoplysninger i papirbaserede og/eller elektroniske arkiver og registre. Vi har etableret sikkerhedsforanstaltninger, som lovgivningen kræver for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler mod misbrug, indgreb, tab, uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse. ISS har etableret en række tekniske sikkerhedsforanstaltninger. De omfatter en række systemer og sikkerhedsforanstaltninger inden for kommunikation, samt sikker opbevaring af papirdokumenter og anvendelse af kryptering. Desuden vil adgang til dine personoplysninger blive begrænset til dem, der skal have adgang for at udføre deres arbejde. 

Vi beholder kun dine personoplysninger så længe, det kræves, til det formål, vi behandler personoplysningerne til, og i overensstemmelse med vores Gruppes standard om opbevaring og sletning. 

Hvis du er ansat af ISS, beholder vi dine personoplysninger i op til fem (5) år, efter ansættelsesforholdet er ophørt, eller så længe det kræves af den gældende lokale lovgivning. 

Hvis du er jobansøger, beholder vi dine personoplysninger til fremtidige ansættelsesprocesser i overensstemmelse med dit samtykke. Hvis der er en potentiel konflikt i forbindelse med ansættelsesprocessen, kan dine personoplysninger opbevaretsi op til seks (6) måneder efter ansættelsesprocessen er afsluttet. 

Hvis du er investor eller aktionær, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du er investor eller aktionær, og hvis det er relevant for specifikke virksomhedsdokumenter, så længe ISS eksisterer som virksomhed. 

Hvis dine personoplysninger er angivet i økonomiske dokumenter, beholder vi dine personoplysninger i en periode på op til fem (5) år, efter ansættelsesforholdet er ophørt, eller så længe det kræves af den gældende lokale lovgivning. 

Hvis du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring via elektroniske kanaler, er vi forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i op til (2) år, efter du har trukket dit samtykke tilbage, for at kunne dokumentere vores overholdelse af de gældende spamregler. 

Hvis du benytter vores hjemmsider, kan du se opbevaringsperioden for cookies ovenfor. 

Hvis du er en nuværende eller potentiel kunde eller leverandør, vil vi generelt beholde dine personoplysninger i en periode på fem (5) år efter vores sidste kontakt med dig. 

Vi tager rimelige skridt for at slette eller permanent anonymisere alle personoplysninger, når de ikke længere må anvendes, i henhold til denne privatlivserklæring. 

Vi tager rimelige forholdsregler for at sikre os, at du kan udøve dine databeskyttelsesrettigheder. Medmindre andet er angivet i den specifikke databeskyttelseslov, har du følgende rettigheder: 

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger og bede om en kopi. Du har også ret til at rette de personoplysninger, vi behandler, samt ret til at slette dem. Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføringstiltag. Du kan endvidere anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Derudover kan du i nogle tilfælde få udleveret kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæseligt format, og få disse oplysninger overført til en anden dataansvarlig (dataoverførbarhed). Hvis behandlingen af dine personoplysninger udelukkende er baseret på dit samtykke, kan du trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker vores behandling af dine personlige oplysninger, før du trak dit samtykke tilbage. 

Hvis du har spørgsmål om denne privatlivserklæring, eller hvis du ønsker at udøve dine databeskyttelsesrettighedeer, bedes du kontakte vores Gruppes databeskyttelsesansvarlige skriftligt: 

- Adresse: Group Data Protection Officer, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Søborg, Danmark  

- E-mail: dpo@group.issworld.com  

Du skal ikke betale for at udøve dine databeskyttelsesrettigheder. Du kan dog blive bedt om at betale for ekstra kopier af dine personoplysninger, i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslov. 
Før vi besvarer en anmodning fra en registreret person, skal vi bekræfte personens identitet. Derfor skal en registreret persons anmodning suppleres af relevante oplysninger, som ISS skal bruge til at identificere dig og behandle din anmodning. Hvor det er relevant, tager vi rimelige skridt til at sikre, at personoplysningerne rettes eller slettes, at du informeres om rettelsen/sletningen, samt at andre modtagere af personoplysningerne informeres, når vi er forpligtede til dette i henhold til de gældende databeskyttelsesregler. 

Der kan være situationer, hvor vi bliver nødt til at afvise anmodninger om rettelse eller sletning. I sådanne tilfælde kan du bede om, at vi vedlægger en erklæring sammen med de personlige oplysninger, du ønsker at få rettet eller slettet. 

Vi vil behandle og besvare din anmodning uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for en (1) måned efter modtagelsen af anmodningen, medmindre vi har mulighed for at forlænge svarperioden ifølge den gældende databeskyttelseslovgivning. I tilfælde af forlængelse vil vi informere dig om det, samt om årsagen til forsinkelsen. Hvis vi ikke kan opfylde din admodning, vil du modtage en skriftlig forklaring, samt oplysninger om dine alternativer, hvis du ikke er tilfreds med vores svar. 
Du er velkommen til at kontakte os anonymt. Hvis du vælger at være anonym, vil vores muligheder for at give dig den service og information, du har brug for, være begrænset.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte vores Data Protection Manager, ISS Group: 

- Telefon: +45 38 17 00 00 

- Adresse: Group Data Protection Manager, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Søborg, Danmark 

- E-mail til dpm@group.issworld.com   

Vi vil hurtigst muligt behandle din klage. Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din klage, kan du videresende din klage til: 

Datatilsynet (den danske databeskyttelsesmyndighed) 

- Telefon: +45 33 193 200 

- Adresse: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark 

- Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

 
For flere oplysninger om privatlivsbeskyttelse generelt kan du besøge den danske databeskyttelsesmyndigheds websted på www.datatilsynet.dk
Vi kan gennemgå, ændre og revidere vores privatlivserklæring og vores behandling af personoplysninger ind imellem. Vi offentliggør vores opdaterede privatlivserklæring på vores hjemmesidewww.issworld.com. Alle ændringer vil træde i kraft fra den dato, hvor ændringen blev offentliggjort. 
Report a data incident here.