LEDERSKAB

Bestyrelsen for ISS A/S

Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, bortset fra medarbejderrepræsentanter.

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Audit- og risikokomiteen

Audit- og risikokomiteen evaluerer den eksterne regnskabsrapportering, vigtige regnskabspolitikker og vigtige regnskabsskøn og -bedømmelser, og evaluerer og overvåger Groups risikostyring, interne kontrol og forretningsintegritet. Den overvåger også Groups interne auditfunktion og evaluerer Groups finans-, udbytte- og skattepolitikker. Desuden overvåger og vurderer Audit- og risikokomiteen forholdet til uafhængige auditorer, evaluerer auditprocessen og auditorernes lange auditrapport, og kommer med anbefalinger om udnævnelsen af auditorer til bestyrelsen.

Audit- og risikokomiteen holdt syv møder i 2020.

I 2020 fortsatte Audit- og risikokomiteen med at fokusere på at evaluere gennemførelsen af Groups regnskabspolitikker, anvendelsen af vigtige regnskabsskøn og -bedømmelser samt de materielle risici forbundet med regnskabsrapportering, herunder det interne kontrolsystem. Audit- og risikokomiteens charter blev gennemgået og opdateret, blandt andet med hensyn til Groups Interne Audit’s charter og ressourcer.

Syv møder er planlagt i 2021.

Medlemmerne af Audit- og risikokomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Lønkomiteen

Bestyrelsen har oprettet en lønkomite (Lønkomiteen eller Komiteen). Komiteen overvåger udarbejdelsen af lønpolitikken. Den evaluerer og kommer med anbefalinger til aflønningen af bestyrelsens og ledelsesgruppens medlemmer. Den godkender også aflønningen af ledelsesgruppen.

Komiteen evaluerer lønpolitikken mindst én gang om året og sikrer sig, at aflønningen sker i overensstemmelse med lønpolitikken.

Lønkomiteen holdt elleve møder i 2020.

2020 var et udfordrende år uden fortilfælde for ISS, som måtte navigere gennem en global pandemi, et malware-angreb, betydelige ledelsesændringer og en genopfriskning af strategien. Nedenfor er en sammenfatning af, hvordan disse udfordringer i væsentlig grad påvirkede ledelsens løn.

Ledelsens løn i 2020

Løn til virksomhedens bestyrelse beløb sig til DKK 8,0 millioner (2019: DKK 8,8 millioner)

Løn til ledelsesgruppens bestyrelse (EGMB) beløb sig til DKK 26,9 millioner i 2020 ( 2019: DKK 24,7 millioner)

Den kortsigtede tilskyndelsesordning udbetalte 72% af målsætningen til Groups nye CEO, 59% til Groups CFO og 59% til ISS' CEO i Europa, baseret på resultaterne i 2020, som var dybt påvirket af Covid-19

Den langsigtede tilskyndelsesordning, som blev oprettet i 2018, vil ikke blive udbetalt i marts 2021, fordi resultatkriterierne ikke er opfyldt

Covid-19 og malware-angreb

Bestyrelsen accepterede frivilligt at reducere deres honorarer med 20% i andet kvartal. På tilsvarende vis accepterede medlemmerne af EGMB og EGM frivilligt at gå 20% ned i løn i andet kvartal

Den kortsigtede tilskyndelsesordning (STIP) blev revideret. Vægtningen af de økonomiske målsætninger blev reduceret fra 75% til 50%, mens de ikke-økonomiske målsætninger blev introduceret (vægt 25%) med henblik på at fokusere på øjeblikkelige handlinger for at takle udfordringerne

2020-målsætningen for den langsigtede tilskyndelsesordning (LTIP) for indtjening-per-aktie (EPS) blev delt i to: Et et-års mål for 2020 og et to-års mål for 2021-2022. Ingen ændringer blev foretaget af eksisterende ordninger tildelt i 2018 and 2019

Ledelsesændringer

Ifølge serviceaftalen har Groups tidligere CEO Jeff Gravenhorsts ret til 24 måneders løn

Udnævnelsen af Jacob Aarup-Andersen som Groups nye CEO trådte i kraft den 1 september 2020. Groups CEO får delvist kompensation for aktieincitamenter, som han gav afkald på, da han forlod sin tidligere stilling

Pierre-François Riolacci blev tildelt en tilbageholdelsespris i maj 2020

I december 2020 blev Kasper Fangel udnævnt til Groups CFO, og Pierre-François Riolacci blev udnævnt til ISS' CEO i Europa

Lønkomiteens aktiviteter i 2020 beskrives yderligere i Lønrapporten.

Medlemmerne af Lønkomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Nomineringskomiteen

Nomineringskomiteen assisterer bestyrelsen ved at sikre, at de nødvendige planer og processer er etableret til nomineringen af kandidater til ISS Groups bestyrelse og ledelsesgruppens bestyrelse (Executive Group Management Board), og evaluere disse bestyrelsers sammensætning. Desuden giver Nomineringskomiteen anbefalinger til nominering og udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer, ledelsesgruppen (EGBM) og komiteer oprettet af bestyrelsen.

Nomineringskomiteen holdt 14 møder i 2020.

I 2020 understøttede Nomineringskomiteens nøgleaktiviteter søgeprocesser og anbefalinger om nominering af nye bestyrelsesmedlemmer og udnævnelsen af en ny CEO for Group, evaluering af successionsplanlægning og organisationsforandringer; og bidrog samtidig til den årlige bestyrelsesevaluering og en vurdering af bestyrelsens sammensætning.


Medlemmerne af Nomineringskomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse. 

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Transaktionskomiteen

Transaktionskomiteen kommer med anbefalinger til bestyrelsen i forbindelse med større opkøb, afhændelser og kundekontrakter, overvåger transaktionerne, gennemgår ISS procedurer for store transaktioner og evaluerer udvalgte, gennemførte transaktioner.

Transaktionskomiteen holdt tre møder i 2020.

I 2020 gennemgik Transaktionskomiteen flere større tilbud på kundekontrakter, samt processen og standarderne for forretningstilbud, den forretningsmæssige "pipeline" og afhændelser, og kom i den sammenhæng med relevante anbefalinger til bestyrelsen.

Medlemmerne af Transaktionskomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Bestyrelsesevalueringer

Bestyrelsen for ISS A/S udfører årlige bestyrelsesevalueringer. En beskrivelse af den årlige bestyrelsesevalueringsprocedure og de generelle konklusioner er inkluderet i ISS A/S' lovpligtige virksomhedsledelsesrapporter fra 2017. ISS A/S' lovpligtige virksomhedsledelsesrapporter findes i linket nedenfor.

Se rapporter

PEOPLE MAKE PLACES

40.500+ kunder i 30+ lande