Vi støtter FN-målene om bæredygtig udvikling

Vi er dybt engagerede i at fremme overgangen til et mere modstandsdygtigt og retfærdigt internationalt samfund. Vores mål er at være en rollemodel for vores branche og til enhver tid påvirke markedet positivt, alle de steder vi arbejder. Vi fokuserer på at anvende en etisk tilgang til mennesker, miljø og indtjening, og gør en særlig indsats for at støtte følgende bæredygtige udviklingsmål fra FN:

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 5

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Hos ISS støtter og opmuntrer vi mangfoldighed. Kvinder udgør næsten halvdelen af vores arbejdsstyrke, og vi arbejder hele tiden for at forøge antallet af kvinder i ledelsen, ledelsesudvikling og uddannelsesprogrammer gennem vores strategi for mangfoldighed og inklusion på ledelsesniveau.

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 8

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle

Vi er en menneskeorienteret virksomhed, der investerer betydelige ressourcer i at udvikle medarbejderne på alle niveauer i vores organisation. Vi arbejder for at udrydde personskader og dødsulykker, sikre retfærdig aflønning og håndhæve en politik om nul-tolerance over for tvangsarbejde, børnearbejde, moderne slaveri og menneskehandel.

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 10

Reducere ulighed i og mellem lande

Som en af verdens største arbejdsgivere i den private sektor er vi stolte af at tage imod personer med mange forskellige baggrunde og uddannelser. Vi tilbyder træning og karrieremuligheder til et stigende antal flygtninge, personer med psykiske og fysiske handicap, samt personer med sociale udfordringer og ringe eller ingen uddannelse.

SDG 12

Sådan fremmes bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre

Gennem vores Cleaning Excellence-program og grønne innovationsprojekter stiler vi mod at reducere forbruget af kemikalier, ved at samarbejde med strategiske leverandører om at udvikle og teste nye redskaber, teknologier og processer, der vil begrænse miljøpåvirkningen.

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 13

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser

ISS forpligter sig til at reducere vores egen – og vores kunders – miljøpåvirkning, hvor det er muligt. Vi samarbejder både med vores kunder på deres anlægsområder og andre steder. Vi giver dem strategisk rådgivning for at hjælpe dem med at styre og reducere deres miljømæssige fodaftryk.

Bæredygtigt udviklingsmål nr. 16

Støtte fredelige og inklusive samfund for at sikre bæredygtig udvikling, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Vi tolererer ikke korruption, bestikkelse, diskrimination og uetisk adfærd. Med ISS' Code of Conduct og Global People Standards fremmer og opmuntrer vi en kultur, hvor forskellige synspunkter respekteres, og hvor man trygt kan sige sin mening.

Historier om mennesker, steder og miljøet