SÅDAN ARBEJDER VI

Et partnerskab til gavn for jeres medarbejdere og arbejdspladser

Fremtidens arbejdsplads afhænger af fremadrettede partnerskaber. Derfor stiler vi mod at bygge langsigtede relationer, hvor jeres succes er vores succes. Jeres arbejdsplads er vores arbejdsplads. Vores ansatte bidrager med alt - fra innovativ workplace teknologi til de højeste standarder inden for sikkerhed og hygiejne. Vores medarbejdere viser personlig omsorg over for jeres medarbejdere og behandler jeres kultur og forretningsbehov som deres egne.

DK_2019_Bygningsstyrelsen_workplace 121219 (10)

"ISS har sat himmel og jord i forbindelse for os på verdensplan. Vi takker jer allesammen for et fantastisk samarbejde om at skabe sikkerhed og tryghed for vores medarbejdere og kunder."

Global bankkunde

Connecting people and places to make the world work better

CR Report Front page 2020

SOCIALT ANSVAR

Vi stiler mod at forbedre livskvaliteten og arbejdslivet

ISS engagerer sig i vores samfunds, medarbejderes og kunders trivsel. Vi skaber langsigtet værdi for vores virksomhed og dens omgivelser, ved at takle vores primære bæredygtighedsudfordringer og rapportere regelmæssigt og åbent om vores resultater.

2019 Rapport om Virksomhedens Sociale Ansvar

Historier om mennesker, steder og miljøet

PEOPLE MAKE PLACES

40.500+ kunder i 30+ lande