SOCIALT ANSVAR

Rapporter, politikker og publikationer

ISS' Executive Group Management Board har indført et sæt specifikke retningslinjer for corporate governance, som er blevet implementeret af alle regionale og lokale kontorer.

Læs alle vores rapporter

Transparens er altafgørende for vores høje standarder. Hvert år rapporterer vi om de fremskridt, vi har gjort, som samfundsengageret virksomhed. Du vil finde de seneste rapporter sammen med vores andre publikationer.

Læs vores publikationer

Storbritanniens lov om moderne slaveri

Vores politik er at sikre, at slaveri og menneskehandel ikke finder sted i vores virksomhed eller i vores forsyningskæde. Det er i overensstemmelse med vores Code of Conduct (adfærdskodeks), vores Corporate Responsiblity Policy (politik om socialt ansvar), vores Supplier Code of Conduct (adfærdskodeks for leverandører) og vores Global People Standards. Vores Global People Standards dækker blandt andet tjek før ansættelse, nul-tolerance over for børnearbejde, tvangsarbejde og obligatorisk arbejde og ret til privatliv. 

Vi udfører interne audits, hvor vi gennemgår, at vores risikostyring af driften dækker disse risici. Vi erkender, at visse kategorier af vores forsyningskæde indebærer en højere risiko for børne- og slavearbejde. Derfor implementerede vi i 2017 en ny Supply Chain Policy (forsyningskædepolitik) og vores ISS ProcurePASS. 

PEOPLE MAKE PLACES

40.500+ kunder i 30+ lande