SOCIALT ANSVAR

Rapporter, politikker og publikationer

ISS' Executive Group Management Board har indført et sæt specifikke retningslinjer for corporate governance, som er blevet implementeret af alle regionale og lokale kontorer.

Hos ISS er vi stolte af vores indsats inden for socialt ansvar og rapporterer på årsbasis i overensstemmelse med de nye standarder indført af The Global Reporting Initiative (GRI), verdens mest udbredte bæredygtigheds-rapporteringsramme. 

Vi har valgt at være i overensstemmelse med "Core"-versionen. En oversigt over offentliggjorte oplysninger i henhold til GRI-standarder kan findes i rapporten. Vi har også brugt ISO-standarden, ISO 26000 "Vejledning om socialt ansvar", og den danske standard DS 49001 "Ledelsessystem for samfundsansvar – krav" som grundlag for vores analyse og rapportering. 

Desuden arbejder vi med SA8000-principperne om arbejdsrettigheder og menneskerettigheder. SA8000-standarden er et værktøj for implementering af internationale arbejdsstandarder for at beskytte medarbejdere. 

Denne rapport udgør samtidig den lovpligtige rapport om socialt ansvar ifølge §99 a og §99 b af den danske regnskabslov. 

Rapporteringen bidrager desuden til at opfylde vores forpligtelse til at kommunikere om fremskridt, som krævet af UN Global Compact.  

Læs alle vores rapporter

Transparens er altafgørende for vores høje standarder. Hvert år rapporterer vi om de fremskridt, vi har gjort, som samfundsengageret virksomhed. Du vil finde de seneste rapporter sammen med vores andre publikationer.

Læs vores publikationer

Storbritanniens lov om moderne slaveri

Vores politik er at sikre, at slaveri og menneskehandel ikke finder sted i vores virksomhed eller i vores forsyningskæde. Det er i overensstemmelse med vores Code of Conduct (adfærdskodeks), vores Corporate Responsiblity Policy (politik om socialt ansvar), vores Supplier Code of Conduct (adfærdskodeks for leverandører) og vores Global People Standards. Vores Global People Standards dækker blandt andet tjek før ansættelse, nul-tolerance over for børnearbejde, tvangsarbejde og obligatorisk arbejde og ret til privatliv. 

Vi udfører interne audits, hvor vi gennemgår, at vores risikostyring af driften dækker disse risici. Vi erkender, at visse kategorier af vores forsyningskæde indebærer en højere risiko for børne- og slavearbejde. Derfor implementerede vi i 2017 en ny Supply Chain Policy (forsyningskædepolitik) og vores ISS ProcurePASS. 

PEOPLE MAKE PLACES

40.500+ kunder i 30+ lande