Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Property Services

Overblik over Property Services

ISS leverer en række af services, som sikrer og vedligeholder jeres bygninger og faciliteter både inde og ude - i dag, i morgen og i fremtiden.

Property Services:

Indevendig:
ISS sørger for, at jeres bygninger er velholdte og velfungerende indvendig, så vi sikrer et godt arbejdsmiljø, der øger produktiviteten. Vi sørger for en løbende gennemgang af bygningerne, som danner baggrund for vores langsigtede vedligeholdsplan og investeringspipeline.

Udvendig:
ISS sørger for udvendig vedligehold, så vi sikrer værdien af jeres bygninger i dag og i fremtiden. Vi laver løbende gennemgang og tilstandsvurdering, som danner grundlag for vedligeholds- og investeringsplaner.
Asset management
ISS har kontinuerlig fokus på at optimere og fasthole værdien af jeres aktiver. Derfor sørger vi hele tiden for at tilpasse vores vedligeholdstilgang, så den sikrer aktivernes funktion - og jeres forretning.

Varmeanlæg, ventilationsanlæg og køleanlæg (HVAC)
ISS sørger for installation og vedligehold af varmeanlæg, ventilationsanlæg, køleanlæg (HVAC), som er et af de områder, der har stor påvirkning på jeres medarbejders trivsel og produktivitet - men også jeres omkostninger. ISS gør brug af RCM og FMECA metoderne for at sikre fokus på kritikalitet, tilgængelighed og tilstandsbaseret vedligehold, som sikrer installationernes leveringsevne i hele deres levetid med fokus på energibesparelser og optimeret drift.

Nødforsyningsanlæg, generator og batterianlæg
Vi sørger for, at jeres nødforsyningsanlæg, generatorer og batterianlæg fungerer, så I har en backup, hvis I skulle opleve driftstop eller nedbrud på kritiske installationer. 

El
Forsyningstavlerne er vigtige for jeres produktion og leverance. Derfor har ISS fokus på at vedligeholde disse via løbende tilsyn og termografering i forhold til branchestandard.

Belysning
ISS sikrer teknisk vedligehold af jeres belysning, som bidrager til et godt indeklima og et sikkert miljø. Vi har fokus på oppetid og løbende energioptimering gennem valg af de rigtige lyskilder samt forslag om udskiftning til lavenergiprodukter.

Central Tilstandskontrol og Styring (CTS)
ISS sikrer løbende justering og overvågning af CTS anlæg, som har stor betydning for jeres daglige drift, fastholdelse af lavt energiforbrug og et godt indeklima. 

Elevator og rulletrapper
ISS tilbyder teknisk vedligehold på elevatorer og rulletrapper, så jeres medarbejdere altid kan bevæge sig ubesværet og hurtigt gennem bygningen. Vi sørger for løbende tilsyn, så vi minimerer nedbrud og sikrer driftstid. Det gør vi i samarbejde med vores partner Kone, som har dette område som speciale.

Automatiske døranlæg og porte
ISS sikrer driften af jeres døranlæg og porte gennem samarbejde med vores fortrukne partner som blandt andet Assa Abloy, som er ekspert på områder. 

Brandalarmsanlæg

ISS tilbyder teknisk vedligehold af jeres brandalarmsanlæg, så I sikrer virksomhedens værdier og medarbejdernes sikkerhed samt minimerer forsikringskrav. ISS tilser jeres anlæg flere gange dagligt og sikrer løbende funktion gennem afprøvning og test.
Byggeprojekter
ISS varetager jeres byggeprojekter – uanset om formålet er, at sikre jeres bygningers værdi eller at tilpasse jeres bygninger til organisatoriske ændringer. Vi styrer byggeprojekter via vores generiske projektmodel og system, der sikrer styring, overblik og kontrol over proces og økonomi.

Tekniske projekter
ISS varetager jeres tekniske projekter med fokus på at sikre jeres drift og oppetid på anlæg. Herved sikrer vi jeres langsigtede investering, og fastholdelse af lave driftsomkostninger med fokus på energioptimeringer og lav miljøbelastning.

MOVE
Vi ved, at der ofte sker organisatoriske ændringer i virksomheder og organisationer, som medfører flytteopgaver. ISS varetager både store og små flytteopgaver, og vi sørger for, at flytningen går gnidningsfrit og uden at påvirke den øvrige drift.

Energy management
ISS tilbyder energy management, hvor vi sammen med kunden sikrer et minimeret energiforbrug og minimeret miljøbelastning. Vi har fokus på energioptimering, som praktiseres gennem løbende energiscreening og udarbejdelse af investeringsforslag samt pipeline. Som et ekstra lag kan vi tilbyde overvågning af CTS/BMS og energidata, der løbende rapporterer om forslag til energiforbedringer samt fokus på at nedbringe energispild.
Grønne områder
De grønne områder omkring arbejdspladsen udgør en stor del af det førstehåndsindtryk jeres virksomhed eller organisation efterlader. ISS sørger for pæne og indbydende omgivelser. Vores uddannede medarbejdere drager omsorg for de grønne områder, og sikrer, at de fremstår velplejede og trimmede - uden brug af kemikalier.

Sne og glatførebekæmpelse
ISS tilbyder sne- og glatførebekæmpelse, så jeres medarbejdere, gæster og kunder kan tilgå jeres faciliteter på en sikker og tryg måde - inden åbningstid. 

Renhold af veje, fortove og p-pladser
ISS sørger for renhold af veje, fortove og p-pladser, så jeres medarbejdere, gæster og kunder altid får et godt førstehåndsindtryk af virksomheden eller organisationen, når de ankommer. Vi sørger for, at de er rene og indbydende, men vi sikrer også deres stand på lang sigt med fokus på løbende vedligehold.
Kloak- og industriservice
ISS tilbyder kloak- & industriservice via Norva24, der er eksperter i kloakservice til private og erhverv. Vi tilbyder alt fra autoriseret kloakarbejde, kloakservice, TV-inspektion til industriservice. Med lokalafdelinger fordelt over hele landet kan vi altid hjælpe akut og forebyggende. Læs mere om Kloak- og industriservice

Planteservice
ISS tilbyder planteservice via vores strategiske partner DK Planteservice, som leverer, plejer og passer de grønne planter på arbejdspladsen. DK Planteservice er specialister i planteservice, og tilbyder stærke, innovative og kundespecifikke planteløsninger. Læs mere om DK Planteservice

Skadedyrsbekæmpelse
ISS tilbyder skadedyrsbekæmpelse via vores strategiske partner Anticimix, som varetager forebyggelse af skadedyr samt akut skadedyrsbekæmpelse af alle typer skadedyr. Vi tilbyder hurtig effektiv og miljørigtig bekæmpelse. Læs mere om Anticimex

Skadeservice
ISS tilbyder Skadeservice via vores strategiske partner Recover Nordic, som er eksperter på området. De står klar på ethvert skadested i Danmark på under 60 minutter, hvis skaden skulle ske. De sørger for, at følgeskaderne begrænses, omkostninger reduceres, giver løsningsforslag til, hvordan skaden kan udbedres og iværksætter udbedring. De hjælper blandt andet med skadeservice, fugtteknik og skimmelsanering. Læs mere om Recover Nordic

Waste Management
Med ISS Waste Management kan du spare både penge og ressourcer på virksomhedens affald. Vi rådgiver om, analyserer og planlægger affaldsflowet gennem hele virksomheden. På baggrund af det håndterer vi affaldet og sorterer det, så vi øger værdien af affaldet samtidig med at omkostningerne ved bortskaffelse minimeres.

Vores vision

vision

"Vi vil være verdens bedste serviceorganisation". Det kræver, at vi forstår vores kunders formål og formår at understøtte det. Og det kræver, at vi skaber ekstraordinære serviceoplevelser, som overgår forventningerne.
Læs mere

Touchpoints@ISS

Touchpoints  
Hos ISS arbejder vi på at skabe bedre oplevelser på arbejdspladsen for vores kunder - et touchpoint ad gangen. Det gør vi ved at give folk en god serviceoplevelse - uanset om det er, når de ankommer på arbejde eller spiser frokost i personalerestauranten.  

Kontakt ISS

224x100_graduate

Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
Tlf. +45 38171717Find andre kontaktoplysninger