Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Presse
iss-logo_464_205

ISS holder konference om autisme og arbejdsliv

”De uundværlige – med sans for detaljen” er et innovationsprojekt fra ISS, der gennem viden og redskaber skal hjælpe mennesker med autisme til et godt arbejdsliv.

ISS har i mange år arbejdet dedikeret med at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job sideløbende med en inkluderende mangfoldighedsindsats. Som led i dette har ISS lanceret et nyt innovationsprojekt, ”De uundværlige – med sans for detaljen”, der skal hjælpe mennesker med autismediagnosen til at få sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet.

Konference om autisme og arbejdsliv
Med afsæt i projektet blev der den 6. november holdt en konference, hvor 160 deltagere fra forskellige jobcentre og virksomheder samt personer med autisme fra projektet var med.

Flere oplægsholdere med viden om autisme var inviteret:

  • Hjerneforsker Peter Lund Madsen som forklarede, hvordan den autistiske hjerne indimellem kan komme til kort, når den skal forstå sociale situationer og udsættes for stress.
  • Psykolog Christian Stewart-Ferrer der med humor fortalte om sine egne oplevelser med autisme, og hvordan personer med autisme oplever personer, som ikke har den diagnose.
  • Anne Skov Jensen fortalte levende, hvordan diagnoserne Aspergers Syndrom og ADHD har påvirket hendes hverdag og arbejdsliv som betjent og senere anklager – på godt og ondt.

Selvforsøgende for første gang i 34 år
Til konferencen hørte deltagerne også om Rasmus, der efter en lang række mislykkede forsøg på at blive selvforsørgende startede i ISS’ projekt som 34-årig. Efter mange nederlag havde Rasmus mistet troen på sig selv. Men langsomt opbyggede en konsulent fra ISS en tryg og tillidsfuld relation med Rasmus, som var en forudsætning for at Rasmus nænsomt kunne udfordres til at tage ejerskab over sit liv og træffe valg, som giver mening for ham. I dag står Rasmus på egne ben og er for første gang i sit liv selvforsørgende.
Rasmus’ historie gav en god forståelse for, hvordan mennesker med en autismediagnose skaber stor værdi på en arbejdsplads, hvis de får chancen. Forudsætningen er, at arbejdsgiveren er god til at forberede den enkelte på, hvad der skal ske, og er tydelig omkring arbejdsopgaver.

Projektet løber til 2020
Innovationsprojektet ”De uundværlige – med sans for detaljen” kører videre frem til udgangen af 2020 og er netop nu i gang med at hjælpe en ny gruppe unge med en autismediagnose.