Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Presse

Ny undersøgelse: Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS
Mangfoldighed betaler sig. Det viser en omfattende undersøgelse gennemført af konsulenthuset PwC for ISS. Indtjeningen er markant højere i teams, der er sammensat af medarbejdere med forskelligt køn, kulturel baggrund og alder.

07-02-2011

Undersøgelsen er den første danske af sin art, der måler direkte på sammenhængen imellem mangfoldighed og virksomheders indtjening.

PwC’s undersøgelse for ISS viser, at teams med en mangfoldig sammensætning tjener 3,7 procentpoint mere til virksomheden end ikke-mangfoldige teams. Med en omsætning i 2009 på mere end 3,7 mia. kr. og 259 mio. kr. i indtjening betyder det et stort økonomisk potentiale.

”Jeg har hele tiden haft en stærk tro på, at mangfoldighed betaler sig. Nu har vi dokumenteret sort på hvidt, at det er god forretning at sørge for, at vores teams består af medarbejdere med forskellig kulturel baggrund, alder og køn,” siger Maarten van Engeland, adm. direktør for ISS Facility Services A/S.

Undersøgelsen omfatter flere end 7.200 ISS-medarbejdere. PwC har målt på, hvor meget de enkelte teams bidrager til bundlinjen. Et team er mangfoldigt, når det består af maksimalt 70 procent af samme alder, køn og etnicitet.

Den bedre indtjening på mangfoldige teams skyldes primært lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed. Overraskende viser undersøgelsen, at mangfoldige teams har lavere sygefravær og højere medarbejdertilfredshed, ligesom de scorer højere på udbytte af uddannelse og ledelse. Undersøgelsen viser også, at jo mere mangfoldigt et team er, jo højere er indtjeningen.

”Mangfoldighed er ikke i sig selv et mål. Det er det til gengæld, at vi får mest muligt ud af alle vores medarbejdere og alle mennesker på det danske arbejdsmarked. Undersøgelsen viser, at mangfoldige teams bedre udnytter de enkeltes forskellige styrker og kompetencer. Er vi gode til at få den enkeltes styrker frem, fungerer vores medarbejdere bedre. Og det kan ses på bundlinjen,” siger Maarten van Engeland.

Stof til eftertanke
De markante resultater overrasker Maarten van Engeland:

”Personligt har undersøgelsen givet mig stof til eftertanke, fordi den så tydeligt vi-ser, at der ligger et stort potentiale i at koble forretning med mangfoldighed. Mit håb er, at undersøgelsen også vil inspirere mange andre virksomhedsledere rundt om i landet, når de skal ansætte medarbejdere og sammensætte teams,” siger Maarten van Engeland.

Yderligere oplysninger

Maarten van Engeland
Adm. direktør
ISS Facility Services A/S

 

Carsten Birkland Kjær
Pressechef

Tlf. +45 38 17 40 40

 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført af konsulenthuset PwC og mangfoldighedsekspert Susanne Justesen fra INNOVERSITY.


Undersøgelsen har gennemgået omkring 470 teams i ISS med minimum fem medarbejdere inden for fem forskellige forretningsområder. I alt omfatter undersøgelsen flere end 7.200 ISS-medarbejdere.


Mangfoldighed er defineret ved, at et team består af: 

  • Maksimum 70 % mænd eller kvinder.
  • Maksimum 70 % fra samme land.
  • Maksimum 70 % fra samme generation.

Integrationsministeriet har givet økonomisk støtte til udarbejdelse af undersøgelsen. Undersøgelsen er den første af sin art, der direkte undersøger sammenhængen mellem mangfoldighed og effekten på bundlinjen.

 

Mangfoldighed i ISS

Få et indblik i, hvorfor vi i ISS arbejder med mangfoldighed og se konkrete initiativer.

ISS Mangfoldighed