Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Presse

ISS i slutspurt om Integrationsprisen

ISS i slutspurt om Integrationsprisen

25-10-2004

25. okt. 2004

Når regeringens Integrationspris uddeles i Cirkusbygningen den 28. oktober  er ISS med i slutspurten. Projektet ”Dansk på arbejdspladsen” er således blandt de tre nominerede til Integrationsprisen 2004 i kategorien for private virksomheder. Målet med Dansk på arbejdspladsen er at få flere ledige ind-vandrere og flygtninge i job - og den opgave er løst. I perioden september 2003 til juni 2004 havde projektet 20 deltagere. 70% af dem er kommet i arbejde og alle har samtidig fået et større socialt netværk og bedre sprogli-ge kompetencer.

Projektet tænker i helheder
Effektiv aktivering og opkvalificering stiller store krav til sammenhæng og opfølgning. I Dansk på arbejdspladsen sammensmeltes sprogundervisning, virksomhedspraktik og jobformidling for at gøre tilbuddet til den ledige så relevant som muligt. Det betyder bl.a. at sproglæreren deltager i praktikken for at forstå behovene i ”marken” og at praktikstedet følger sprogundervis-ningen for at binde forløbet sammen. En anden nyskabelse er videobasere-de CV’er som hjælper i jobformidlingen. 

Bredt samarbejde
Dansk på arbejdspladsen er gennemført i et nært samarbejde mellem ISS,  Herlev Kommune, Ballerup Sprogcenter, PersonaleBørsen og Netværk Storkøbenhavn. På baggrund af de gode erfaringer er parterne ligeledes gået sammen i et konsortium for at drive et af regeringens videnscentre for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere.  

ISS er både i Danmark og i en lang række europæiske lande blandt de ab-solut største arbejdsgivere for indvandrere og flygtninge. I Danmark har ca. 30% af ISS’ 14.000 medarbejdere anden etnisk baggrund end dansk.      

For yderligere information kontakt:

Lise Lotte Erichsen, Jobcenterchef, ISS Danmark, tlf. 23380813 
Annette Schandorph, Projektleder, ISS Danmark, tlf. 29488381