Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Presse

Fødevaresikkerheden har aldrig givet anledning til kritik

Efter at have studeret de amatørvideooptagelser, der har dannet grundlag for anklagerne om dårlig hygiejne og lav rengøringsstandard, er vi overbevist om, at optagelserne er et falsum. De viser ikke, som påstået af både TV2 og EkstraBladet, resultatet af

06-01-2004

Randers, den 6. januar 2004

Danish Crown og ISS har i dag drøftet de seneste dages omtale af hygiejne og rengøringsstandard på slagteriet i Odense. De to selskaber har følgende udtalelse:

Videoen er et falsum

Efter at have studeret de amatørvideooptagelser, der har dannet grundlag for anklagerne om dårlig hygiejne og lav rengøringsstandard, er vi overbevist om, at optagelserne er et falsum. De viser ikke, som påstået af både TV2 og EkstraBladet, resultatet af rengøringen. Optagelserne er helt klart foregået, mens der endnu gøres rent. Dette dokumenteres bl.a. af følgende forhold:

 1. Optagelserne menes at være foregået den 19.-20. december, hvor den tidligere ISS medarbejder Per Pedersen kom uanmeldt på slagteriet kl. ca. 23.30. På grund af travlhed blev han afvist og fulgt til porten og bedt om at komme tilbage en anden dag. Senere samme aften blev han alligevel set af flere ISS medarbejdere forskellige steder på slagteriet. Han var iført en grøn bluse, som kan identificeres på videoen.
 2. På videoen kan man se et ur i produktionslokalet. Det viste kl. 00.35. Rengøringen blev den 20. december afsluttet kl. 03.30.
 3. På videoen er der billeder af fyldte affaldssække. De er altid fjernet, når rengøringen afsluttes.
 4. På videoen ses rullende transportbånd, hvilket er et tydeligt tegn på, at der arbejdes med rengøring. Når rengøringen er afsluttet, står transportbåndene stille.

Danish Crown og ISS er overbevist om, at der vil være yderligere dokumentation for at optagelserne er foregået under rengøring, hvis TV2 og EkstraBladet vil udlevere hele videoen på 24 minutter.

Danish Crown og ISS finder det dybt beklageligt, at TV2 og EkstraBladet bruger falske oplysninger i form af en video til at så tvivl om hygiejnen på slagteriet i Odense og dermed også så tvivl om fødevaresikkerheden.

Ingen kritik af fødevaresikkerheden

Fakta om rengøringsstandarden og hygiejnen på slagteriet i Odense er følgende:

 • Hver eneste dag efter at ISS har afsluttet rengøringen og inden slagtningerne påbegyndes foretager Danish Crown og myndighederne en visuel kontrol af den udførte rengøring. Som på alle andre slagterier vil der fra tid til anden være bemærkninger, men de har aldrig været af en sådan karakter, at produktionen ikke har kunnet påbegyndes som planlagt. Og Danish Crown producerer ikke, hvis der er forhold, der kan give anledning til en fødevaresikkerhedsmæssig risiko.
 • Såvel ISS som Danish Crown og veterinærmyndighederne udtager løbende mikrobiologiske prøver. Resultatet af disse prøver har aldrig givet anledning til påtale eller påbud fra myndighederne.
 • Her ud over foretager såvel udenlandske myndigheder som udenlandske kunder løbende kontrol af slagteriets hygiejne. Heller ikke denne kontrol har nogensinde givet anledning til kritik af fødevaresikkerheden.

Det kan derfor fastslås, at der ikke på slagteriet i Odense eller på andre af Danish Crowns slagterier i øvrigt er konstateret forhold, der udgør en fødevaresikkerhedsmæssig risiko.

Salmonellaniveauet i Odense er langt under niveauet i importeret kød

Det er korrekt, at slagteriet i Odense er under myndighedernes skærpede overvågning som følge af forekomsten af salmonella.

Facts er:

De danske veterinærmyndigheder har som krav, at max. 2,2 pct. af de udtagne prøver må være salmonella positive. Gennemsnittet på de danske slagterier ligger på ca. 1,7 pct. På slagteriet i Odense har gennemsnittet for de sidste 12 måneder ved seneste opgørelse ligget på 2,7 pct.

Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende. Der kan være flere årsager til det højere niveau i Odense. Der er ikke en entydig forklaring, og der kan ikke med sikkerhed sættes lighedstegn mellem salmonellaforekomsten og hygiejne eller rengøringsstandard.

Det skal her understreges, at slagteriet i Odense ligger væsentligt under niveauet for importeret svinekød til Danmark. Her viser den sidste opgørelse, at der er salmonella i 12,5 pct. af det importerede svinekød (I de 12,5 pct. er der indbygget en korrektionsfaktor på 1,9 som følge af metodeforskelle).

Danish Crown har hen over sommeren og efteråret 2003 sat en lang række initiativer i gang for at få salmonella niveauet på slagteriet i Odense ned på landsgennemsnittet. Vi forventer at se resultaterne af denne indsats inden for det næste halve år.

Initiativer

På trods af, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved fødevaresikkerheden i produkter fra slagteriet i Odense, har Danish Crown og ISS besluttet at iværksætte en række initiativer. Det skyldes to forhold:

For det første fordi forbrugere og kunder – ganske vist på et helt fejlagtigt grundlag – har givet udtryk for bekymring. Det kan Danish Crown ikke leve med. For det andet fordi der altid er plads til forbedringer.

 • Danish Crown øger og centraliserer kontrollen for at sikre, at ISS leverer den aftalte rengøring.
 • Danish Crown intensiverer uddannelsen af det personale, der har ansvaret for hygiejnekontrollen på de enkelte slagterier.
 • Danish Crown’s egen fødevaresikkerhedsafdeling iværksætter uanmeldte kontrolbesøg på samtlige kødforarbejdende virksomheder.
 • ISS intensiverer uddannelsen af sit rengøringspersonale
 • ISS øger egenkontrollen af rengøringsarbejdet

Sammen gennemfører Danish Crown og ISS ugentlige møder på samtlige de slagterier, hvor ISS har ansvaret for rengøringen. Endelig har de to virksomheder aftalt kvartalsvise møder på lederniveau, hvor tiltag og muligheder for løbende forbedringer kommer på dagsordenen.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Fødevaresikkerhedschef Lars Kyrme, Danish Crown, tlf. 89 19 19 19

Direktør Søren Stampe, ISS Food Hygiene, tlf. 20 30 62 23

Med venlig hilsen

Danish Crown og ISS