Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS DK

ISS' Privatlivspolitik

ISS beskytter dit privatliv og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med ISS' Globale Privatlivspolitik og EU’s Persondataforordning og/eller gældende national databeskyttelseslovgivning.

ISS’ Globale Privatlivspolitik omfatter:

  •  Alle ISS-koncernens selskaber listet i ISS A/S’ Årsrapport (sammen og separat refereret til som ISS, vi, os eller vores).


Vi beskytter dit privatliv og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med ISS’ Globale Privatlivspolitik og i overensstemmelse med vores forpligtigelser under: 

  • Persondataforordningen som ændres fra tid til anden; og/eller gældende lokal databeskyttelseslovgivning. 

1. Hvad er personoplysninger og særlige kategorier af personoplysninger?

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”), såsom dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Særlige kategorier af personoplysninger er en række personoplysninger omfattende eksempelvis oplysninger om race, oprindelse, seksuel orientering, fagforeningsmedlemskab, og sundhedsdata.

2. Hvilken type af personoplysninger indsamler og opbevarer vi?

2.1 Generelt
Vi indsamler dine personoplysninger for at være i stand til at levere services, opgaver, spørgeskemaer eller marketingmateriale til dig og/eller til at modtage services fra dig.

De personoplysninger som vi beder dig om, kan være, men er ikke begrænset til, kontaktinformationer (såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), forretningsrelaterede oplysninger, billeder, videoer eller identifikationsdokumenter (ID). Som udgangspunkt behandler vi personoplysninger på baggrund af den legitime interesse i at overholde den kontrakt, vi har indgået med dig eller på baggrund af dit samtykke.

Hvis vi indsamler særlige kategorier af personoplysninger (særlig følsomme oplysninger) om dig, vil vi bede om dit udtrykkelige samtykke, og vi vil informere dig om formålet med behandlingen af disse oplysninger.

I nogle situationer vil vi bede dig om flere oplysninger, eksempelvis når du rapporterer om et problem med vores services, og når vi beder dig gennemføre tilfredshedsundersøgelser og spørgeskemaer til brug for kvalitetssikring, profilering samt forskningsformål.
2.2 Regulatoriske – og lovgivningsmæssige krav
Vi kan også indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger, for at overholde regulatoriske – og lovgivningsmæssige krav.

3. Hvad sker der, hvis du ikke vil give os dine personoplysninger?

Du har ret til ikke at give os dine personoplysninger. Hvis du vælger ikke at give de personoplysninger, som vi efterspørger, eller ikke ønsker at kunne identificeres, kan vi vælge, eller ikke være i stand til, at tilbyde dig de services eller oplysninger, som du efterspørger.

4. Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig (medmindre du giver os dit samtykke til, at vi må indhente oplysninger fra en tredjepart). Vi indsamler de personoplysninger, du giver os, elektronisk. Det gælder også de informationer, vi modtager ved brug af vores hjemmeside; under telefonopkald med vores repræsentanter; når vi leverer, administrerer og forvalter vores services til dig; og på blanketter og som led i anden korrespondance på skrift eller elektronisk, foretaget af dig.

Hvis vi har brug for at indsamle personoplysninger om dig fra en tredjepart, vil vi informere dig, og hvis nødvendigt bede om dit samtykke.

Skulle vi modtage personoplysninger fra dig, som vi ikke har bedt om, eller som ikke er relevant for at vi kan levere vores services til dig, eller for at modtage services fra dig, vil vi destruere eller anonymisere oplysningerne, medmindre vi er forpligtet til at opbevare oplysningerne som følge af lovkrav.

Cookies

Du modtager en cookie, når du besøger vores hjemmeside. En cookie er et lille stykke data, der gemmes på din harddisk og som fortæller os, at du har besøgt vores hjemmeside. Cookien kan ikke direkte bruges til at identificere dig. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du indstille din browser til at afvise dem. Vi behandler dine personoplysninger i forhold til, hvordan du benytter vores hjemmeside, og vi bruger cookies til at indsamle data fra vores hjemmeside med det formål og baseret på vores legitime interesse i at forstå, hvilke af vores sider der er mest populære, hvornår siden får flest besøg samt andre informationer såsom Internet Protocol (IP)-adresser, refererende hjemmesideadresser, applikationsaktivitetslogfiler og fejllogfiler, der hjælper os med at forbedre indholdet og gøre navigationen på vores hjemmeside lettere.

ISS benytter Google Analytics og lignende redskaber til at indsamle oplysninger om trends, der gør sig gældende, når brugerne interagerer med vores hjemmeside. Det gør vi for at identificere problemer og forbedre hjemmesiden. Google Analytics benytter førstepartscookies til at rapportere på besøgendes interaktioner. Disse cookies benyttes til at oplagre information, såsom hvilket tidspunkt det pågældende besøg fandt sted, hvorvidt den besøgende tidligere har besøgt hjemmesiden, samt den internetside besøgende blev henvist fra. Du kan finde yderligere information om Google Analytics, samt link til Googles fortrolighedspolitik og et fravalgsværktøj til Google Analytics på Googles hjemmeside.

ISS-kontrollerede cookies lagres kun på din enhed, hvis du giver samtykke til det. Du kan vælge en indstilling i din browser, som giver betinget tilladelse til oplagring af cookies. Hvis du kun ønsker at acceptere cookies fra ISS, men ikke cookies fra vores serviceudbydere og samarbejdspartnere, kan du vælge indstillingen ”Blokér tredjeparts cookies” i din browser. Der vil oftest være et punkt i hjælpefunktionen i menulisten i internetbrowseren, der fortæller, hvordan man afviser nye cookies samt deaktiverer de allerede modtagne. Du kan finde detaljerede instruktioner i, hvordan man fjerner cookies her:


Find detaljerede instruktioner i, hvordan man fjerner cookies her:
Slet cookies i Internet Explorer
Slet cookies i Google Chrome
Slet cookies i Safari
Slet cookies i Mozilla Firefox
Nedenfor ses en liste over de tredjeparts cookies som ISS bruger på deres hjemmeside. Når du besøger ISS’ hjemmeside, accepterer du at ISS lagrer disse cookies på din enhed.

Navn på cookie

Udløber

ai_user

Aldrig

nmstat

909 dage

use_cookies

274 dage

s_fid

657 dage

__atuvc

722 dage

ASP.NET_SessionId

session

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

3652 dage

_ga

730 dage

_gid

1 dag

_gat

1 minut

__hstc

789 dage

__hssrc

session

__hssc

30 minutter

hubspotutk

3650 dage

ai_session

30 minutter

Links

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Vi skal i den forbindelse oplyse, at ISS’ Globale Privatlivspolitikikke ikke gælder for eksterne internetsider. Hvis du ønsker at vide, hvordan en tredjepart behandler dine personoplysninger, er du nødt til at fremskaffe en kopi af dennes Privatlivspolitik.

5. Hvordan benytter ISS dine personoplysninger

Dine personoplysninger indsamles, så vi kan: overholde lovkrav, herunder at være i stand til at gøre det, vi er forpligtet eller autoriseret til at gøre i henhold til lovgivningen; varetage vores forbindelse til dig; håndtere juridiske og/eller forretningsmæssige klager eller anliggender; muliggøre vores forretningsaktiviteter, herunder at udføre andre funktioner og aktiviteter som led i ISS’ forretning - eksempelvis at forbedre vores services.

Derudover kan vi fortælle dig om vores produkter og services, herunder dem vi får fra tredjeparter, som kunne være interessante for dig. Dette kræver dog, at du har givet os dit udtrykkelige samtykke til dette.

Vi vil som udgangspunkt alene benytte eller udveksle dine oplysninger til de formål, der fremgår i ISS’ Globale Privatlivspolitik, eller de formål som vi ellers har informeret dig om.

6. Videregiver vi oplysninger til tredjeparter?

I de situationer i hvor det er nødvendigt som følge af én af ovenstående grunde, vil vi dele eller videregive dine personligoplysninger til tredjeparter, eksempelvis vores samarbejdspartnere, repræsentanter, eksterne rådgivere samt vores eksterne serviceudbydere og kunder (eksempelvis postudbyder, rådgivere eller understøttende supportfunktioner), statslige organer inklusiv retshåndhævende, regulatoriske og tvistløsnings-organer (eller ethvert andet organ hvor offentliggørelse er påkrævet som følge af lov eller dom/retskendelse); og enhver anden person eller enhed, hvor videregivelse er godkendt af dig.

Vi deler ikke særlige kategorier af oplysninger, der vedrører dig, med andre selskaber og personer. Sådanne oplysninger vil alene blive delt med vores medarbejdere samt vores koncernselskaber og deres medarbejdere; statslige og regulatoriske myndigheder (eksempelvis retshåndhævende organer, nævn og domstole), hvor det er nødvendigt eller følger af loven; og andre personer såfremt det følger af loven.

I de situationer vi benytter tredjeparter til at behandle dine personoplysninger på vegne af os, iværksætter vi passende foranstaltninger for at sikre, at disse tredjeparter er underlagt fortrolighed samt forpligtelser til at beskytte privatlivets fred. Når vi benytter en databehandler sker det i overensstemmelsen med gældende lov, og behandlingen vil være omfattet af en databehandleraftale, der sikrer, at personoplysningerne alene behandles til de angivne formål, og at der er taget passende sikkerhedsmæssige foranstaltninger.

7. Videregiver ISS personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS?

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter lokaliseret uden for oprindelseslandet, eller det land hvor oplysningerne er modtaget, uden dit udtrykkelige samtykke med undtagelse af visse tilfælde, som beskrevet nedenfor, eller i tilfælde hvor videregivelse af oplysninger er af hensyn til legitime interesser, eller krævet af gældende databeskyttelseslove, nævn eller domstole.

ISS har mulighed for at behandle og overføre dine personoplysninger inden for ISS-koncernen, til kunder eller eksterne serviceudbydere uden for EU/EØS. Ingen af disse overførsler ændrer dog i ISS’ forpligtigelser, om at beskytte dine personoplysninger i denne Privatlivspolitik.

Hvis dine personoplysninger overføres til et land uden for EU/EØS, sikrer ISS et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, og vi videregiver kun personoplysninger til lande, der er godkendt af EU Kommissionen som havende et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, og ellers sørger ISS for, at udarbejde en passende aftale mellem ISS og den ikke-EU/EØS-enhed, der modtager oplysningerne.

8. Direkte markedsføring og salgsfremmende brug af dine personoplysninger

ISS kan gøre brug af dine personoplysninger med henblik på at give dig information om vores services eller produkter, eller dem tilbudt af tredjeparter, som vi vurderer, kunne være interessant for dig. Vi kan med dit udtrykkelige samtykke give dine personoplysninger til tredjeparter til brug for direkte markedsføring.

Afhængig af karakteren af vores forretningsrelation er det muligt, at vi ønsker at bruge dig som reference, når vi vil promovere ISS som virksomhed til andre. I disse tilfælde vil vi bede om et forudgående og udtrykkeligt samtykke, og vi videregiver kun de personoplysninger, som du har givet samtykke til.

Hvis du ikke ønsker, at vi kontakter dig omkring ISS’ produkter og services, og dertil ikke ønsker, at vi videregiver dine personoplysninger til andre med marketing- og salgsformål, kan du kontakte os eller klikke på ”afmeld”-knappen i vores salgsfremmende e-mails.

9. Oplagring og sikkerhed af dine personoplysninger

ISS opbevarer dine personoplysninger i papirbaserede eller elektroniske filer. Vi har, som loven påskriver, opsat sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger fra hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet. ISS anvender tekniske sikkerhedsforanstaltninger såsom kryptering. Det vil sige en række systemer og sikkerhedsforanstaltninger, samt en sikker opbevaring af papirdokumenter. Desuden vil adgang til dine personoplysninger være begrænset til dem, der er berettiget til at have adgang.

Vi beholder kun personoplysninger i den periode, vi har behov for dem i henhold til det angivne formål, de er indsamlet til. Hvis du er en kunde, potentiel kunde eller leverandør, beholder vi dine personoplysninger i en periode på 36 måneder efter vores seneste kommunikation med dig.

Vi tager de nødvendige foranstaltninger for at slette eller permanent anonymisere enhver personoplysning, efter de ikke længere kan benyttes i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik.

10. Hvordan får du indsigt eller berigtiger du dine personoplysninger?

Vi sikrer de nødvendige foranstaltninger, så de oplysninger vi har om dig er korrekte, opdaterede, komplette og relevante, når vi behandler eller videregiver dem. Du bør derfor kontakte os, hvis du tror, at dine personoplysninger er ukorrekte.

Hvis du har et spørgsmål angående ISS’ Privatlivspolitik eller ønsker adgang eller at rette dine personoplysninger, kan du kontakte vores Group Data Protection Officer, ved at:

  • skrive til The Data Protection Officer, ISS A/S, Buddingevej 197, DK 2860 Søborg, Denmark;
  • eller sende en email til dpo@dk.issworld.com

En anmodning om adgang skal inkludere en beskrivelse af de personoplysninger, som der ønskes adgang til, samt de nødvendige oplysninger der gør det muligt at identificere dig, så ISS kan behandle din forespørgsel.

Din anmodning om adgang til dine personoplysninger, detaljerne af din anmodning, og identiteten af den ISS-medarbejder, der giver dig adgang til oplysningerne, bliver dokumenteret. Hvis du tidligere har givet samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger, kan du trække samtykket tilbage.

Hvis du mener, at de oplysninger vi behandler er ukorrekte, forældede, ufuldstændige, irrelevante eller misledende, kan du anmode om at få dem berigtiget. ISS sikrer, at oplysningerne bliver berigtiget og underretter dig og andre modtagere, som påkrævet i henhold til persondataforordningen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi må afvise forespørgslen om berigtigelse. Dog kan du efterspørge, at vi udleverer information om de personoplysninger, du har efterspurgt en berigtigelse af.

Du har mulighed for at fremsætte indsigelser om vores behandling af dine personoplysninger, eller anmode os om, at indskrænke behandlingen af oplysningerne. Du kan også anmode om, at modtage en oversigt over dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Du vil ikke blive opkrævet penge, når du anmoder om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine oplysninger. Du kan blive opkrævet et rimeligt beløb, når vi behandler og besvarer din anmodning. Beløbet dækker blandt andet fotokopiering, bearbejdningen af skrevne rapporter, administration og porto.

11. Hvordan vi besvarer din forespørgsel

ISS bestræber sig på at sende en bekræftelse på, at vi har modtaget din anmodning inden for 5 arbejdsdage, og vi håber at kunne afslutte behandlingen af anmodning inden for 20 arbejdsdage. Hvis vi ikke kan hjælpe med din anmodning, vil du modtage en skriftlig begrundelse på hvorfor samt en vejledning til, hvad du kan gøre, hvis du ikke er tilfreds med vores svar.

12. Ønsker du at kontakte os anonymt?

Hvis du ønsker det, kan du vælge at kontakte ISS anonymt. Vælger du at forblive anonym, begrænser det vores evne til at tilbyde services eller give dig oplysninger. 

13. Du kan klage over persondatasikkerheden i ISS

Ønsker du at klage over et brud på persondatasikkerheden, skal du kontakte vores Group Data Protection Officer: Morten Lindegaard 

  • Telefon: +45 38 17 62 01
  • Mail: dpo@group.issworld.com
  • Adresse: Buddingevej 197, 2860 Søborg

Vi vil gøre vores bedste for at besvare din klage hurtigst muligt. Hvis du ikke er tilfreds med udfaldet af din klage, kan du henlægge den til Datatilsynet.

  • Phone: +45 33 19 32 18
  • Post: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Copenhagen, Denmark
  • Online: www.datatilsynet.dk (Privacy Complaint Form)

14. Yderligere informationer

For yderligere informationer omkring persondata, kan du læse mere på Datatilsynets hjemmeside.

15. Opdatering af ISS’ Privatlivspolitik

Det kan ske, at vi reviderer, retter eller ændrer ISS’ Privatlivspolitik, samt måden hvorpå vi behandler personoplysninger. I så fald vil opdateringerne være tilgængelige på vores hjemmeside iss.dk. Ethvert revideret vilkår træder i kraft, så snart det er blevet slået op på hjemmesiden.

Følg vores blog

Service future 224x100
Vil du have indsigt i, hvordan fremtidens facility management og outsourcing ser ud? 
På bloggen Service Futures kan du læse ISS' bud.

IAOP anerkender ISS

IAOP 224x100
For syvende år i træk har ISS modtaget den højest mulige anerkendelse fra The International Association of Outsourcing Professionals (IAOP). ISS har modtaget 5 ud af 5 mulige stjerner, og bibeholder dermed placeringen som en af verdens bedste outsourcing-udbydere. Læs mere.

Kontakt ISS

224x100_graduate

Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
Tlf. +45 38171717Find andre kontaktoplysninger