Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Værd at vide om ISS

Vores strategi

Her kan du læse om ISS' strategi, vision, mission, værdier og ledelsesprincipper,
som hjælper os med at blive verdens bedste serviceorganisation.

The ISS Way

ISS' formål er at levere gode serviceoplevelser, der understøtter vores kunders forretning.
For os handler god service ikke om at udføre en enkeltstående opgave. Det handler om, at vi forstår vores kunders ønsker og behov og at vide, hvordan vores services hjælper kunderne med at nå deres mål.

Med strategien The ISS Way har vi skabt et stærkt fundament, der gør, at vi kan tilbyde et veldefineret sæt af serviceydelser både som enkeltstående service, multiservice eller som integreret facility service – nationalt og internationalt. Vi har gjort det muligt at dele best practices og standardiserede forretningsprocesser samtidig med, at der er plads til lokale tilpasninger. Det gør, at vi kan levere integrerede og ensartede services på tværs af landegrænser, men også har mulighed for at skræddersy løsninger, der skaber merværdi for den enkelte kunde.

En af de ting vi er særlig gode til, og som differentierer os fra vores konkurrenter, er, at vi giver vores medarbejdere mandat til at handle, og at vi leverer vores services med et ’human touch’ . Vi gør en dyd ud af, at alle medarbejdere forstår deres formål og ved, hvordan de gør en forskel. Det er vigtigt for, at vi kan hjælpe vores kunder med at nå deres mål.

The ISS Way gør os i stand til at tage de strategiske valg, der er nødvendige for, at vi kan blive verdens bedste serviceorganisation. Til venstre kan du se en video, som giver et hurtigt indblik i vores strategi.

Vision

Vores vision beskriver, hvor vi gerne vil hen som forretning. Den sætter en klar retning for vores rejse, den inspirerer og den hæver overliggeren for organisation.
 

Mission

Vores mission minder os om, hvordan vi skal nå visionen om at blive verdens bedste serviceorganisation. Samtidig sætter missionen en klar ambition for, hvordan vi skal servicere og møde vores kunder – hver eneste dag.

Værdier

Hos ISS er vi drevet af fire fælles kerneværdier
Vores kerneværdier er fundamentale for, hvem vi er og alt, vi gør. Det er nemlig dem, der sætter rammen for, hvordan vi møder kunder, kolleger, samarbejdspartnere og den øvrige omverden hver dag. Det er med andre ord dem, der hjælper os med at handle som én virksomhed, ét brand, én kultur.

Derfor er det essentielt for os, at alle medarbejdere hos ISS handler med udgangspunkt i vores kerneværdier. Det er nødvendigt for, at vi kan behandle alle med respekt og levere den serviceoplevelse, vi lover.

Ledelsesprincipper

Det kræver god ledelse, at skabe gode serviceoplevelser
For at blive verdens bedste serviceorganisation skal vi tiltrække, uddanne og fastholde dygtige medarbejdere, der kan levere gode serviceoplevelser. Det kræver dygtig ledelse. Derfor arbejder vi i ISS med ni ledelsesprincipper. Principperne er integreret i procedurerne for ansættelse, medarbejderudviklingssamtaler og talentudvikling.

Alle ledere i ISS skal agere i tråd med de ni ledelsesprincipper for at forløse ISS’ fulde potentiale som fokuseret, kundeorienteret facility service-partner med et stærkt fokus på sin allervigtigste ressource: medarbejderne.

LV_1

  • Vi sætter en ære i at servicere vores kunder
  • Vi er lydhøre over for kunders behov og søger proaktivt at forstå deres udfordringer
  • Vi opbygger og udvikler relationer med vores kunder
LV_2
  • Vi sætter en ære i at levere gode præstationer og resultater
  • Vi påskønner og fejrer de gode præstationer og succeser
  • Vi gør en ekstra indsats, når det kræves
LV_3
  • Vi er altid åbne over for nye måder at gøre tingene på
  • Vi er altid på udkig efter muligheder for at forbedre vores systemer og koncepter
  • Vi er åbne for forandring og parate til at tilpasse os
LV_4
• Vi betragter godt arbejdsmiljø som en topprioritet
• Vi lytter og kommunikerer åbent og ærligt
• Vi behandler mennesker som individer og er bevidst om, at deres ønsker og behov kan være forskellige
• Vi overholder altid love og regler
• Vi værdsætter forskellighed og mangfoldighed
LV_5

• Vi er rollemodeller og ambassadører for ISS, og vi handler derefter
• Vi sørger for at være synlige over for kunder, kolleger og medarbejdere
• Vi er åbne og ærlige omkring de udfordringer, vi skal håndtere
LV_6
• Vi overdrager ansvar og giver andre mandat til at handle
• Vi er forpligtet til at lære af fejl – egne såvel som andres
• Vi opmuntrer til, at beslutninger tages og udføres så langt ude i organisationen som muligt
LV_7
• Vi udvikler os ved at være åbne og ærlige omkring egne styrker og svagheder
• Vi giver plads til personlig udvikling og til, at mennesker kan opnå deres fulde potentiale
• Vi identificerer, udvikler og coacher talenter
• Vi sætter en ære i at udvikle vores egen efterfølger
LV_8
• Vi opbygger stærke teams ved at udvælge mennesker med rette evner og indstilling
• Vi deler ideer, viden og erfaring 
• Vi sætter en ære i teamets præstation, men sætter altid virksomhedens interesse først
LV_9

• Vi nedbryder siloer
• Vi samarbejder på tværs af grænser og forretningsområder
• Vi implementerer strategier og driver forretningen i overensstemmelse med ISS’ vision og værdier

Sådan bliver vi verdens bedste

Vi skal skabe gode serviceoplevelser og høste fordelene ved at være en global virksomhed.
Det kræver en solid plan at blive verdens bedste serviceorganisationen. GREAT er vores vejviser, der driver implementeringen af vores strategi, vores måde at arbejde på og vores processer.

For at sikre at vi kan give kunderne den bedste serviceoplevelse, gør vi en stor indsats for at forstå vores kundes forretning, strategi og ambitioner. Derfor indleder vi ethvert partnerskab med at lytte indgående til kundens behov og en grundig analyse af, hvordan vores services bedst understøtter dem. Derefter tilrettelægger vi vores serviceleverance og træner vores medarbejdere, så de skaber størst værdi for hver enkelt kunde. Vores medarbejdere er helt afgørende for, at vi lykkes med implementeringen af vores strategi. For når alt kommer til alt, handler det om, at alle ISS’ere gør en forskel, og understøtter kundens formål – hver dag.

Foruden vores ambition om at levere ekstraordinær service hver dag, stræber vi også efter hele tiden at forbedre os, dele best practices og skabe innovation, der gavner hele organisationen. Samtidig har vi et skærpet fokus på, hvordan vi bedre kan udnytte vores store størrelse i forhold til indkøb, deling af koncepter og udvikling af talenter på tværs af organisationen.

Følg vores blog

Service future 224x100
Vil du have indsigt i, hvordan fremtidens facility management og outsourcing ser ud? 
På bloggen Service Futures kan du læse ISS' bud.

Ekstraordinær service

blet
Hos ISS opfordrer vi vores medarbejdere til at yde en ekstraordinær service, der overstiger forventningerne. Og vi anerkender medarbejdernes indsats med et Æble.
Læs mere

Kontakt ISS

224x100_graduate

Gyngemose Parkvej 50
2860 Søborg
Tlf. +45 38171717Find andre kontaktoplysninger