Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Fokuseret beskæftigelsesindsats

Til ledige

ISS kan tilbyde dig spændende og innovative forløb, som giver dig en bred vifte af muligheder for at realisere dine drømme og mål. Det er dig og dine muligheder, der er i centrum, når vi i samarbejde finder en ny plads til dig på arbejdsmarkedet.
I ISS ser vi alle mennesker som kandidater til et job - uanset fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sproglige udfordringer og længde af ledighed. Sammen finder vi en plads på arbejdsmarkedet til dig med udgangspunkt i dine drømme og ønsker for fremtiden. Vi tror på langsigtede løsninger, og vores forløb har derfor altid fokus på at skabe klarhed over din nuværende situation og støtte dig i din aktive jobsøgning.

Alle vores forløb er individuelle og unikt sammensatte i forhold til din situation, hvor vi fx fokuserer på, hvordan du optimerer den opfordrede ansøgning, hvordan du kombinerer en eventuel fysisk eller psykisk lidelse med et arbejde, og hvordan du finder inspiration til at gå nye veje.


Vi støtter dig i at finde det rigtige job - også når det ikke er slået op. Vi hjælper dig med at udarbejde og optimere dit CV, samt give dig rådgivning i at skrive en målrettet og god motiveret jobansøgning. Når du skal til jobsamtale, støtter vi dig med forberedelsen, så du føler dig godt klædt på til at møde din kommende arbejdsgiver.
Et fleksjob er en ansættelse, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af helbredsmæssige forhold. Det betyder, at opgaver og arbejdstid i fleksjobbet bliver tilpasset det, du kan klare. Der findes fleksjob inden for alle brancher.

I et fleksjob kan du både arbejde med det fag, du er uddannet til eller har erfaring med fra tidligere. Du kan også skifte fag og bruge dine erfaringer på nye måder. Vi hjælper dig med at finde det rette sted og stilling, så du kan komme videre i dit arbejdsliv.

Læs mere om fleksjob.
Et job med løntilskud kan være en effektiv vej til et fast job og kan give dig erfaring samt et bredere net-værk. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, får arbejdsgiveren tilskud til din løn i en afgrænset periode. Det kan være hele din ansættelsesperiode eller i begyndelsen af en kortere eller fast ansættelse. Når du er ansat i et løntilskudsjob, indgår du på lige fod med de andre ansatte, og den erfaring du opnår i jobbet, er lige så værdifuld som ved enhver anden ansættelse. Vi støtter dig hele vejen, og sikrer at stillingens indhold er relevant og opkvalificerende. Læs mere.
Arbejdsmarkedet er i stigende grad netværksbaseret, hvorfor det kan være en langsigtet investering for dit arbejdsliv, at skabe et solidt netværk. ISS har som en af Danmarks største virksomheder særlige muligheder for at bidrage med viden og kontakter. Sammen med dig fokuserer vi på dit nuværende netværk, men også på det, der kan opbygges gennem vores forløb. Formålet er primært at gøre dig klogere på de kompetencer, der efterspørges i din branche, få informationer om arbejdsmarkedet, eller udvikle din faglige profil.
Virksomhedspraktik er ofte en god måde at få kontakt til arbejdsmarkedet på. Du kan få afklaret om en uddannelse eller et konkret job er noget for dig, og du kan afprøve dine evner samt blive opkvalificeret på en konkret arbejdsplads. ISS samarbejder med flere end 1.500 danske virksomheder og kan derfor hurtigt formidle kontakt til en arbejdsgiver. Derudover er vi selv en af Danmarks største arbejdsgivere og ansætter hvert år mange kandidater hos os selv. Vi er overbeviste om, at konkret erfaring fra arbejdsmarkedet er en god og meget effektiv måde at komme i arbejde på.

Læs mere om virksomhedspraktik.

Vi hjælper udsatte ledige

ISS har vi mange års erfaring med at hjælpe udsatte ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med 32 jobcentre og har ca. 1600 ledige i afklaringsforløb hvert år. Her kan du møde ISS'eren Bettina, som er en af de mange, ISS Jobudvikling har hjulpet tilbage i arbejde.

Effektiv beskæftigelsesindsats

JU effektrapport_244x100
ISS har udarbejdet en rapport, der dokumenterer effekten af vores beskæftigelsesindsats. I rapporten kan du læse, hvordan og hvorfor ISS hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, samt møde de mennesker, som vi har hjulpet med at finde nye veje.

Læs rapporten her.

Søg job hos ISS

Propery2 224x100

ISS er en af verdens største arbejdspladser med omkring 7.500 medarbejdere i Danmark og flere end 480.000 medarbejdere på verdensplan. Vil du være en del af teamet?

Find ledige stillinger 

Kontakt ISS Jobudvikling

ISS Jobudvikling
Vil du vide mere om ISS Jobudvikling og vores skræddersyede løsninger, der bringer ledige i job eller uddannelse? 

Find vores kontaktoplysninger her