Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Fokuseret beskæftigelsesindsats

Til arbejdsgivere

ISS har gennem mange år været en effektiv samarbejdspartner for virksomheder i hele landet og hjælper hvert år flere end 1.500 danske virksomheder med at få nye dedikerede medarbejdere. Vi matcher jeres specifikke behov med en kvalificeret medarbejder til ordinær ansættelse, løntilskud, fleksjob eller virksomhedspraktik.

Vi gør det nemt at rekruttere nye medarbejdere og samtidig tage socialt ansvar. Vores fokus er altid, at det skal være let for din virksomhed at samarbejde med os. Derfor sørger vi for at sikre det rette match, uanset om I ønsker en person i ordinær ansættelse, løntilskud eller fleksjob. Vi håndterer alle dokumenter og blanketter til jobcentret, ligesom vi sørger for, at I kun har én kontaktperson hos ISS.

Et samarbejde med ISS kunne se ud på følgende måde:

  1. I har brug for en ny medarbejder og kontakter os, eller en konsulent fra ISS kontakter jeres virksomhed, fordi vi har en borger med de helt rette kompetencer.
  2. I taler med en konsulent fra ISS, hvor I sammen planlægger, forventningsafstemme og aftale det fremtidige samarbejde.
  3. I får tilsendt CV’er på relevante kandidater, hvorfra I kan udvælge den/de personer, I ønsker til samtale. Hvis I ønsker det, kan ISS indkalde dem til samtale på jeres vegne.
  4. Den tilknyttede konsulent vil agere støtte for jeres nye medarbejder og løbende følge fremskridt og udfordringer.
  5. Hvis der aftales praktik eller løntilskudsordning, sørger vi for at varetage kontakten til jobcentret samt dertilhørende papirarbejde.

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Hvis I mangler en deltidsmedarbejder, er det nemt og attraktivt at ansætte en fleksjobber. En fleksjobber er en fleksibel ansat, der kan hjælpe med at opfylde din virksomheds store eller små behov. Ansættelsen er på ordinære vilkår og du kan ansætte til præcis det antal timer, der er behov for.

Som arbejdsgiver skal du kun betale for det arbejde, der udføres. Kan din medarbejder arbejde otte timer om ugen, skal du betale løn for otte timer. Resten af lønnen betaler kommunen. I kan også få ekstra tilskud, hvis en nuværende medarbejder skal agere mentor og støtte den fleksjobansatte i, at komme godt i gang med sit nye job.

Læs mere om fleksjob.
En ansættelse med løntilskud er som udgangspunkt for personer, der har været ledige i mere end seks måneder. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og netværk, som kan skabe et bedre udgangspunkt for at søge job fremadrettet.

En løntilskudsansættelse kan give din virksomhed god tid til at danne et indtryk af, hvordan den pågældende arbejder - både fagligt og i samarbejdet med kollegerne. I kan have en medarbejder i løntilskud i op til et halvt år. Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil ofte være på 37 timer.

Løntilskuddet udgør op til 78,12 kr./time for dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere (sats pr. 1. april 2018).

Læs mere om løntilskud.
Virksomhedspraktik er for personer, der har behov for en afklaring af deres beskæftigelsesmål, en afklaring af arbejdsevnen eller en afdækning eller træning af deres faglige, sociale og sproglige kompetencer.

En virksomhedspraktik kan give jer mulighed for at lære vedkommende at kende, og den ledige kan afprøve forskellige opgaver i virksomheden før eventuel ordinær ansættelse. I kan også efterspørges eventuelle opkvalificerende kurser ved jobcentret. Der er stor fleksibilitet, som sammensættes ud fra jeres behov, og borgeren kan være ansat på fuldtid, deltid eller færre timer.

Din virksomhed har ingen lønudgifter i praktikperioden, da personen i perioden vil bibeholde den forsørgelse, som den pågældende hidtil har fået udbetalt.

Læs mere om virksomhedspraktik.

Integration via job

ISS hjælper mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, i job. Vores holdning er, at alle, uanset baggrund, har potentiale til at få et arbejde. Her kan du møde ISS'er Aysam Muhammad, som er syrisk flygtning. Han kom i praktik via ISS Jobudvikling. Nu har han fast job og et nyt liv i Danmark. 

Effektiv beskæftigelsesindsats

JU effektrapport_244x100
ISS har udarbejdet en rapport, der dokumenterer effekten af vores beskæftigelsesindsats. I rapporten kan du læse, hvordan og hvorfor ISS hjælper mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, samt møde de mennesker, som vi har hjulpet med at finde nye veje.

Læs rapporten her.

Mangfoldig ledelse giver højere indtjening

Mangfoldig ledelse giver højere indtjening lille
Virksomheder med mangfoldighed i ledelsen opnår en signifikant gevinst på bundlinjen.

Læs mere

Kontakt ISS Jobudvikling

ISS Jobudvikling
Vil du vide mere om ISS Jobudvikling og vores skræddersyede løsninger, der bringer ledige i job eller uddannelse? 

Find vores kontaktoplysninger her