Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ISS Jobudvikling

Til jobcentre

ISS Jobudvikling har stor erfaring med alle ledige borgere - både jobklare borgere, som har brug for professionel sparring, og borgere, der har haft en svag tilknytning til arbejdsmarkedet eller har andre barrierer i forhold til at komme i arbejde.
ISS Jobudvikling indgår tæt partnerskab med kommunale jobcentre over hele landet.

Vi tilbyder følgende:

ISS Jobudvikling har en helt unik position som Anden Aktør placeret i en af Danmarks største virksomheder, ISS Facility Services A/S.
Det betyder, at vi har adgang til en bred vifte af interne arbejdspladser, og vi har et omfattende netværk af samarbejdsvirksomheder.

Alle forløb tilrettelægges i et dialogbaseret samarbejde med Jobcenteret og efter gældende lovgivning. ISS Jobudvikling vil altid have fuld fokus på arbejdsmarkedets behov og det gode match mellem kandidater og virksomheder.

Som Anden Aktør tilbyder ISS Jobudvikling:

- Job-og uddannelsesafklaringsforløb for kandidater
- Kurser, enkeltpladsforløb og holdbaserede workshops
- Planlægning af kandidatens realistiske og ambitiøse mål
- Afklaring af kandidaters arbejdsevne og opfølgning af sygdomsforløb
- Beskæftigelsesrettet støtte, vejledning og jobcoaching
- Opfølgning på kandidaters progression
- Tilknytning til netværk og faciliteter i ISS Facility Services A/S
- Formidling af arbejdskraft til virksomheder og jobs til jobsøgende
- Etablerering af løntilskudsjob
- Jobafklaringsforløb og formidling af fleksjob
- Udvikling af metoder og projekter, der integrerer udsatte målgrupper

Alle vores konsulenter bruger velafprøvede værktøjer og metoder. Dette kombineret med deres uddannelse, erfaringer og engagement for at hjælpe den enkelte sikrer en høj kvalitet af vores ydelse. Vores procedurer for administration af personfølsomme oplysninger er tilrettelagt i henhold til persondataloven, og vi tilpasser altid vores administration efter det pågældende jobcenters behov.
ISS Jobudvikling tilbyder i samarbejde med en række jobcentre en beskæftigelsesrettet indsats i form af kurser og enkeltpladsforløb for ledige borgere på kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse.

Jobcenteret kan købe enkeltpladser til kandidater 
Vores partnerskabsaftaler, virksomhedscentre og rammeaftaler giver jobcentrene mulighed for at købe enkeltpladser til deres kandidater. Dermed kan jobcentrene få enkelte kandidater med på et forløb sammen med kandidater fra andre jobcentre. På den måde behøver et enkelt jobcenter ikke at stille med et helt hold kandidater til et forløb.

Enkeltpladsforløb for ledige med et handicap
ISS Jobudvikling tilbyder også individuelle forløb for ledige med funktionsnedsættelser såsom ADHD, aspergers syndrom, syns- eller hørehandicap, lettere angst, depression, ordblindhed og indlæringsvanskeligheder. Læs mere her.

Gennem forløbet får  kandidaterne intensiv individuel støtte på deres vej mod job.
ISS Jobudvikling samarbejder med en lang række jobcentre om driften af netværksbaserede virksomhedscentre og partnerskabsaftaler. Vores samarbejde omfatter afklaring, opkvalificering og jobformidling ofte med tilknytning af personlige mentorer. ISS Facility Services A/S fungerer som kernevirksomhed i netværket, hvor virksomhedspraktik udgør basis for indsatsen.

Partnerskabsaftaler kan omfatte alle målgrupper af borgere og etableres udfra jobcenterets behov og virksomhedens muligheder.

Virksomhedscentrene er målrettet ledige aktivitetsparate kandidater. Kandidaterne kommer i virksomhedspraktik på rummelige arbejdspladser, som tager et socialt ansvar ved at modtage og støtte praktikanter med barrierer og udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet. Kandidaten tilknyttes en jobmentor i praktikvirksomheden. Jobmentoren er blevet undervist i ISS Jobudviklingscenters særligt udviklede jobmentorprogram, og har herved lært at støtte og vejlede kandidaten bedst muligt.
Har I lyst til blive en del af succesen? 
ISS Jobudvikling samarbejder allerede med mange jobcentre i Danmark. Vi er altid åbne overfor at udvikle nye forløb, der kan dække ethvert jobcenters særlige behov. Vi har faciliteter og konsulenter over hele landet, og vores centre kan tages i brug med kort varsel.

Vi hjælper udsatte ledige

Bettina_224x100  
ISS har vi mange års erfaring med at hjælpe udsatte ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med 32 jobcentre og har ca. 1600 ledige i afklaringsforløb hvert år. Her kan du møde ISS'eren Bettina, som er en af de mange, ISS Jobudvikling har hjulpet tilbage i arbejde.

Integration via job

Aysam_224x100  
ISS hjælper mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet, i job. Vores holdning er, at alle, uanset baggrund, har potentiale til at få et arbejde. Her kan du møde ISS'er Aysam Muhammad, som er syrisk flygtning. Han kom i praktik via ISS Jobudvikling. Nu har han fast job og et nyt liv i Danmark. 

Kontakt ISS Jobudvikling

ISS Jobudvikling
Vil du vide mere om ISS Jobudvikling og vores skræddersyede løsninger, der bringer ledige i job eller uddannelse? 

Find vores kontaktoplysninger her