SPEAK UP

Ansvarlig forretningsadfærd & Speak Up

ISS forpligter sig til etisk og ansvarlig forretningsadfærd. Dette engagement er fast forankret i vores værdier (ærlighed, iværksætteri, ansvar og kvalitet) og understøttet af vores adfærdskodeks.

Speack up_Graded

Sådan fungerer det

Speak Up-kanalen er beregnet til at rapportere alvorlige og følsomme problemer, der kan påvirke ISS' drift og forretningsresultater negativt, og som, på grund af deres natur, ikke kan indrapporteres gennem de almindelige rapporteringskanaler. 

ISS sørger for, at alle problemer tages alvorligt og behandles hensigtmæssigt. Du henvises til Speak Up-vejledningen nedenfor, så du kan afgøre, om dit problem er af lokal karakter eller en sag for Group. Alle klager vil blive modtaget af Head of Group Internal Audit. 

Indrapportering af hændelser på arbejdspladsen 

- ISS har mange kontorer og lokaliteter rundt omkring i verden. Den relevante ISS-leder eller afdeling bør informeres om medarbejderfejl eller upassende adfærd, der ikke er i overensstemmelse med vores værdier og adfærdskodeks. 

- Sager, der kan medføre alvorlig personskade eller dødsfald, samt voldelig og diskriminerende opførsel, herunder sexchikane på arbejdspladsen, anses for alvorlige og følsomme problemer. Problemerne kan indrapporteres på globalt plan under Speak Up-politikken, hvis det ikke er lykkedes dig at løse dem med din ISS-leder eller People & Culture-afdelingen. 

Indrapportering af tyveri og uretmæssig tilegnelse af virksomheds- eller kundeaktiver 

- Tyveri og uretmæssig tilegnelse af virksomheds- eller kundeaktiver, af en ISS-medarbejder eller -leder, skal indrapporteres til den nærmeste leder eller den juridiske afdeling. Hvis du ikke kan orientere din leder eller den juridiske afdeling, bør du informere CFO'en. 

- I tilfælde, hvor du ikke kan informere ledelsen i din lokale organisation om tyveri og uretmæssig tilegnelse, kan du vælge at indrapportere hændelsen i henhold til Speak Up-politikken. 

Indrapportering af svig 

ISS har en nul-tolerance politik over for ansatte og/eller forretningspartnere, der begår svig. Svig er forsætlig vildledning for at opnå uretfærdige eller ulovlige pengemæssige fordele. Svig kan tage mange former på alle niveauer af en organisation. Et par eksempler præsenteres nedenfor. Det er dog ikke en udtømmelig liste over mulige former for svig i vores branche. 

- Et eksempel er forfalskning af tids- og tilstedeværelsesregistrering samt betalingsrater, som kan føre til udbetaling af for høj løn til den person, der modtager betalingen. Hvis du oplever denne type svig på arbejdspladsen, bør du under normale omstændigheder kontakte lønafdelingen. 

- Svig kan også opstå i tilfælde, hvor leverandører og underleverandører samarbejder med en ISS-leder for at opkræve en højere betaling fra ISS for de produkter og serviceydelser, de leverer. Hvis du opdager et sådant samarbejde med leverandører og underleverandører, bør du under normale omstændigheder kontakte den juridiske afdeling eller CFO'en. 

Indrapportering af en lovovertrædelse 

- ISS stiler mod at være en lovlydig virksomhed i alle de lande, vi er tilstede i, og drive vores virksomhed i overenstemmelse med de internationale og lokale love og regler. ISS har indført interne politikker for at sikre overholdelse af anti-korruptionslove og konkurrencelove. 

- Overtrædelse af anti-korruptionslove og konkurrencelove anses for alvorlige og følsomme problemer, som kan indrapporteres inden for rammerne af Speak Up-politikken. 

Indrapportering af en hændelse via vores Speak Up-værktøj eller telefon hotline. 

Vi har etableret ledelsesprocedurer for at sikre, at de oplysninger (herunder kontaktoplysninger), som du giver os gennem Speak Up-værktøjet, behandles strengt fortroligt. Du har også mulighed for at bede om status for en igangværende efterforskning.  

- Noter venligst, at du, i den jurisdiktion du rapporterer fra, kan være pålagt juridiske restriktioner angående den type informationer, du må indrapportere anonymt. Desuden er vores Speak Up-politik underlagt den danske databeskyttelseslov, hvilket betyder, at ISS skal afvise og slette enhver rapport om en sag, der hverken er alvorlig eller følsom. Din rapport kan derfor afvises inden for rammerne af Speak Up-politikken, blot fordi den ikke er blevet sendt til den rette indrapporteringskanal.  

- Hvis det undtagelsesvis er sandsynligt, at ovenstående procedure vil skabe indblanding i undersøgelsen, kan vores Business Integrity Committee tillade, at vi afviger fra de procedurer, der er beskrevet ovenfor. Vi vil dog ikke videregive dine personlige oplysninger eller dine kontaktoplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet os forhåndstilladelse. 

Oversigt over forløb:

1. Rapport: Rapporter, der indsendes gennem vores Speak Up-system, videresendes gennem en sikker og krypteret kommunikationslinje til Group Internal Audit.

2. Vurdering: Group Internal Audit vil vurdere, om dit indrapporterede problem opfylder kriterierne for, at rapporten kan behandles inden for rammerne af Speak Up-politikken. Derefter vil den blive rapporteret 
til vores Business Integrity Committee.

3. Handling: Efterforskning, handlinger og feedback til brugeren.

Indrapporter en hændelse online eller over telefonen – ved at optage din besked og dine kontaktoplysninger.

Online-rapporteringsværktøj

Telefonrapportering:

Australien +(61) 384004587 
Brasilien +(55) 2135000242 
Chile +(56) 225708734 
Kina +(86) 1053875779
Danmark +(45) 38176348
Finland +(358) 942450434 
Frankrig +(33) 182889360
Indonesien +(62) 8033218106
Indien +(91) 0008000501320
Mexico +(52) 5511689935 
Holland +(31) 208081296 
Norge +(47) 23962607 
Spanien +(34) 911233031 
Sverige +(46) 638800915 
Schweiz +(41) 435086912 
Schweiz Fr +(41) 435084660 
Schweiz It +(41) 435084643 
Tyrkiet +(90) 2129001873
England +(44) 02035144260 
USA +(1) 6467129310

Indrapporter en hændelse

Indrapporter en hændelse online eller over telefonen – ved at optage din besked og dine kontaktoplysninger.

Online-rapporteringsværktøj

Telefonrapportering:

Australien +(61) 384004587 
Brasilien +(55) 2135000242 
Chile +(56) 225708734 
Kina +(86) 1053875779
Danmark +(45) 38176348
Finland +(358) 942450434 
Frankrig +(33) 182889360
Indonesien +(62) 8033218106
Indien +(91) 0008000501320
Mexico +(52) 5511689935 
Holland +(31) 208081296 
Norge +(47) 23962607 
Spanien +(34) 911233031 
Sverige +(46) 638800915 
Schweiz +(41) 435086912 
Schweiz Fr +(41) 435084660 
Schweiz It +(41) 435084643 
Tyrkiet +(90) 2129001873
England +(44) 02035144260 
USA +(1) 6467129310

Stille spørgsmål om en eksisterende sag

Opfølgning på en hændelse, som du har henvendt dig om tidligere.

Stil spørgsmål her

PEOPLE MAKE PLACES

59.000+ kunder i 30+ lande