INDSIGT

Publikationer

Vores publikationer behandler de nyeste tendenser og undersøgelser inden for outsourcing, facility management og design af workplace experience.

Årsrapport 2019

Få mere at vide om vores virksomhed og resultater i vores Årsrapport fra 2019. I 2019 fortsatte vi med at arbejde os gennem en modig og vital transformation, der forbedrer vores kapacitet til at betjene vores vigtigste kunder.

Læs vores Årsrapport

Fremtiden for outsourcing

ISS bad Instituttet for fremtidsstudier i København om at udvikle en række scenarier for fremtiden i den globale facility management-branche. Arbejdet resulterede i fem ISS Vision 2020-White books om fremtidsperspektiver for facility management-branchen.

Front page - ISS 2020 Vision Capstone White Book - The Future of Work, Workforce and Workplace

WHITE BOOK

Fremtidens arbejde, arbejdsplads og medarbejdere

Arbejdspladsen anses ikke længere for en organisations epicenter. Fysiske arbejdspladser er dog stadig nødvendige for at skabe og støtte en organisationskultur. Fysiske rammer kombineret med menneskeorienteret service skal skabe en holistisk workplace experience, hvor brugerne kan være produktive og trives.

Front page - ISS_2020_Future_of_Service_Management_White_Book

WHITE BOOK

ISS 2020-visionen: Fremtiden for Service Management

Den femte og sidste white book fra ISS og Københavns Institut for Fremtidsforskning (CIFS) undersøger tendenser og drivkræfter, der revolutionerer service management, en vigtig konkurrenceparameter for de fleste organisationer i dag.

Front page - ISS 2020 Vision_Future of Outsourcing and Perspectives for Facility Management

WHITE BOOK

Fremtidsperspektiver for outsourcing og facility management

Fra 2020 vil megatrends omforme outsourcing på forskellige måder. Fremtiden for outsourcing vil være karakteriseret af en høj grad af samarbejde for at fremme den globale konkurrencedygtighed. Outsourcing udvikler sig for at tilpasse sig nye markedsbehov og de mere og mere komplekse problemer, virksomheder fortsat vil stå overfor i fremtiden.

Front page - ISS 2020_Future of Public Sector Outsourcing_Cover

WHITE BOOK

Fremtiden for outsourcing i den offentlige sektor

Facility management omfatter i dag flere aspekter end nogensinde før. Det skaber fantastiske nye muligheder for at etablere nye samarbejdsmodeller.Fremtiden for outsourcing i den offentlige sektor vil være karakteriseret af meget sofistikeret facility management og infrastructure management, forankret i præcision og evaluering, procesdisciplin og fremragende driftskapacitet.

Front page - ISS_2020_Vision_-_New_Ways_of_Working

WHITE BOOK

Nye måder at arbejde på - fremtidens arbejdsplads

I fremtiden vil facility management omfatte nye innovative servicekoncepter, der går længere end blot at opfatte arbejdspladsen som en mulighed for at reducere driftsomkostninger.Denne rapport analyserer de strategiske temaer, der former fremtidens arbejdspladsstrategier.

Front page ISS_2020_Vision

WHITE BOOK

Vision 2020

ISS og Københavns Institut for Fremtidsforskning (CIFS) har udført en forskningsundersøgelse af fremtiden for global Facility Management (FM), baseret på en spørgeundersøgelse med deltagelse af 300 topledere fra ISS og 50 specialister fra det globale FM-netværk. Forskningen er også baseret på workshops og dybdegående interviews med de vigtigste brancherepræsentanter.

2019 Rapport om Virksomhedens Sociale Ansvar

Læs vores 2019 Rapport om Socialt Ansvar for at lære mere om, hvordan vi stiler mod at tage os godt af vores medarbejdere og kunder og passe på miljøet.

Læs vores Rapport om Socialt Ansvar

Forskellige perspektiver på facility management og workplace management

Vores white papers giver god indsigt i nøgleaspekter af facility management, workplace experience og outsourcing af serviceydelser.

WHITE BOOK

Fremtidsperspektiver for markedsudviklingen inden for Facility Management

I denne rapport diskuteres udviklingen i Facility Management-branchen fra 80'erne til i dag. Den præsenterer prognoser om, hvordan branchen vil udvikle sig i fremtiden. Branchen er under transformation - fra en primært lokal singleservice outsourcing-model - til en integreret serviceudbudsmodel, som nemt kan opfylde kundens primære behov, både på nationalt og globalt plan.

WHITE BOOK

Risikostyring og -begrænsning inden for Strategic Facility Management

Emnet for denne rapport er risikostyring og risikobegrænsning med strategisk Facility Management (FM). Den er baseret på feltarbejde udført af Vienna University of Technology, Department of Information and Facility Management (IFM); PriceWaterhouseCoopers Austria (PwC); og erfaringer fra FM-leverandøren ISS Østrig.

WHITE PAPER

Sådan defineres excellence service inden for facility management

Dette whitepaper indeholder to nye hovedtemaer i forbindelse med excellence service inden for facility management. For det første er excellence service understøttet af konsekvens og sammenhæng. For det andet skal man være helt sikker på, man leverer i overensstemmelse med et aftalt sæt standarder. Men undersøgelser har også vist, at konsekvens og sammenhæng alene ikke er nok til at garantere excellence service.

WHITE BOOK

Service Innovation inden for Facility Management-branchen

I dag er innovation en af de største udfordringer for Facility Management-branchen. Trods forbedringer inden for de seneste 10 år kan FM-virksomheder gøre væsentligt mere for at skabe innovation.

WHITE PAPER

Udvikling og tendenser inden for facility management

Dette whitepaper handler om udvikling og tendenser inden for facility management, baseret på feltarbejde udført af Department of Information and Facility Management på University of Technology i Wien samt erfaringer fra leverandørsiden på facility management i form af input fra ISS .

WHITE BOOK

Ekspertise og topkvalitet inden for Transition Management

Dette white paper undersøger de nøgleelementer, der er nødvendige for at gennemføre en vellykket transition inden for outsourcing – og skabe et grundlag for et succesrigt partnerskab.

WHITE BOOK

Oprettelse af en sikkerhedsrelateret anmodning

Hvad er en Request for Proposal (RFP)? Hvordan kan den forbedre en konkurrencemæssig udbudsproces, og hvordan kan en virksomhed, der udbyder security services, identificere de informationer, der er nødvendige for at skrive en effektiv RFP? En model baseret på fem grundlæggende trin for at udarbejde, vurdere og offentliggøre en RFP - og derefter evaluere forslag til at arbejde med RFP'er om security services inden for outsourcing - præsenteres i denne artikel.

WHITE PAPER

Arbejde med forandringsledelse inden for Service Outsourcing

Service outsourcing skaber mange forandringer. For medarbejdere, der bliver outsourcet, er forandringerne betydelige, men for resten af organisationen vil service outsourcing også føre til mange ændringer.

WHITE PAPER

Indirekte omkostningsbesparelser ved outsourcing

Organisationer bruger i stigende grad outsourcing som en strategi til at forøge rentabiliteten, fokusere mere på deres kerneforretningsområde - og samtidig forbedre deres produktivitet og konkurrenceevne.

WHITE PAPER

Mangfoldighed inden for outsourcing

Den globale arbejdsstyrke oplever betydelige demografiske forandringer, og alle organisationer skal udvikle og implementere en mangfoldighedsledelsesstrategi.

WHITE PAPER

Personaleemner i forbindelse med outsourcingservices

Selv om personaleemner ofte er afgørende for, om outsourcingsprocesser bliver velfungerende, får de tit for lidt opmærksomhed.

WHITE PAPER

Alsidige kompetencer og større tilfredsstillelse med arbejdet inden for outsourcing

Ved at udvikle alsidige kompetencer hos medarbejderne kan arbejdet organiseres bedre, så det fremmer produktivitet, fleksibilitet og servicekvalitet.

WHITE PAPER

Mangfoldighed tiltrækker nye talenter til organisationen.

En ny forskningsundersøgelse fra ISS Danmark og CBS i København viser, hvordan mangfoldighed tiltrækker nye talenter til organisationen. For at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere er det vigtigt at benytte en mere inklusiv tilgang til talentledelse. Så bliver det nemmere at levere en mere professionel service for herigennem at forbedre indtjeningen og forretningsgangen.

WHITE PAPER

Særligt mangfoldige teams skaber trivsel på arbejdspladsen

En ny forskningsundersøgelse fra ISS og Copenhagen Business School viser, at mangfoldige teams kan forøge trivsel på arbejdspladsen betydeligt. Det skyldes mangfoldighedens potentiale for at skabe social samhørighed og forbedrer socialt samvær, kommunikation og åbenhed mellem kolleger.

WHITE PAPER

Mangfoldige teams er drivkraften bag ledelsesudvikling

En ny undersøgelse fra ISS Danmark viser, at det styrker en leders kompetencer at lede mangfoldige teams, både inden for kommunikation, relationsopbygning og talentudvikling. Samtidig fremmes inklusion. Det har en forstærkende virkning: Jo bedre ledelsen er, jo mere effektivt vil det heterogene team fungere.

WHITE PAPER

Mangfoldig ledelse fører til større indtjening

Denne rapport viser, at der er væsentlige fordele ved at have en mangfoldig ledelse. De virksomheder, der har den mest mangfoldige ledelse, har en driftsfortjenstemargen på 12,6 % mere, i gennemsnit, end virksomheder med mindre mangfoldig ledelse. Desuden har de mest mangfoldige virksomheder en driftsfortjenstemargen på 5,7 % mere, i gennemsnit, end deres konkurrenter.

WHITE PAPER

Sådan forbindes kundeoplevelsen med servicemedarbejderens engagement

I dette white paper har vi udført en række regressionsanalyser af vores data. Senere undersøgelser har produceret vigtig viden om drivkræfterne bag medarbejdernes engagement og kundernes oplevelse.

WHITE PAPER

Medarbejderens engagement – lederens altafgørende rolle

Engagerede medarbejdere er mere produktive, mere kundeorienterede og mere loyale – og virksomheder med høje niveauer af medarbejderengagement er mere rentable, ifølge en række studier udført i løbet af de sidste årtier.

WHITE PAPER

Effektiv træning af servicemedarbejdere

Servicekvalitet er den primære faktor bag kundetilfredshed. Fordi træning er den væsentligste drivkraft bag højere servicekvalitet, er det en af de vigtigste interne processer for en virksomhed, og det skal gøres ordentligt.

WHITE PAPER

Værdien af strategiske Human Resource Management-processer

Service Management handler om hele tiden at skabe værdi i kundens øjne. Derfor skal servicevirksomheden have dygtige frontlinje-servicemedarbejdere. De er den vigtigste forbindelse mellem virksomheden og kunderne.

WHITE PAPER

Servicedesign - den næste grænse for at skabe workplace experiences

Workplace experience er vigtig for virksomheder i det konkurrencebetingede forretningsmiljø i dag.Dette white paper handler om at bruge servicedesign til at forbedre og forny serviceydelser på arbejdspladsen.Den bevidste, strukturerede og brugerorienterede proces er et nyt paradigme for Facilities Management-branchen i dag.

WHITE PAPER

Service Management 3.0 - den næste servicegeneration

Hvis alle virksomheder konkurrerer effektivt om service, vil nøgledifferentiatoren være service management-modellen og evnen til at anvende den. Traditionelle modeller er blevet utilstrækkelige. Det fremtidige fokus bør være serviceleverancesystemet og den menneskelige faktor.

WHITE PAPER

Sådan påvirker de nye arbejdsgange vores facilitetsanvendelse

Vores måde at arbejde på har ændret sig drastisk i løbet af de sidste 50 år. Det har påvirket vores brug af faciliteter, som understøtter vores arbejde.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at få seneste nyt fra ISS. Du kan framelde dig til enhver tid.

Tilmeld dig her

Historier om mennesker, steder og miljøet

610749374

CASE

Fordelene ved at outsource tekniske serviceydelser

En multinational virksomhed ville have et veluddannet og godt ledet teknisk team, der kunne levere en effektiv og proaktiv vedligeholdelsesløsning til deres datterselskaber i USA. Som kundens primære eksterne partner reducerede vi omkostningerne og forøgede effektiviteten.

HQ Back to Work

BLOG

Vi skaber en mere tryg arbejdsplads med PURE SPACE

"Er det sikkert?" Det spørgsmål stiller mange medarbejdere sig rundt om i verden, når de kommer tilbage på deres arbejdsplads. PURE SPACE er et nyt produkt fra ISS, der har til formål at hjælpe medarbejderne med at få et tilhørsforhold til deres arbejdsplads igen, ved at sørge for, at der er hygiejnisk og sikkert.

PEOPLE MAKE PLACES

Over 60.000 kunder i over 30 lande