SOCIALT ANSVAR

Vi optimerer mulighederne for de indfødte i Australien

Som en af verdens største arbejdsgivere spiller vi en rolle for at forbedre jobmulighederne for mennesker over hele verden - blandt andet bæredygtig beskæftigelse og karriereudvikling for de indfødte australiere.

AU CR - Maximizing opportunities

850

nye jobmuligheder

$7

+

millioner for virksomheder oprettet af de oprindelige mennesker

ISS Australien arbejder på at skabe muligheder for de oprindelige folk, både lokale grupper og individer.

Vi gør det gennem leverandørpartnerskaber og ISS Indigenous Employment-program, som er oprettet med henblik på at understøtte vores drift og engagement i at skabe bæredygtig beskæftigelse og karriereudviklingsmuligheder for de indfødte i Australien. 

Programmet understøtter ISS' overordnede strategi om socialt ansvar og er i overensstemmelse med Australiens føderale regerings vision: “Close the Gap”. For aboriginal-lokalsamfund og andre indfødte udgør ISS en værdifuld kilde til beskæftigelse, uddannelse og kulturelt samspil, som skaber stolthedsfølelse og uafhængighed for medarbejderne. 

ISS' engagement i de indfødte  

 • Handlingsplan om forsoning (Reconciliation Action Plan - RAP): 
  ISS Pacifics handlingsplan om forsoning 2019-2022 vil bygge effektivt på den første handlingsplan, som blev implementeret i 2015. Planen er blevet udviklet for at demonstrere vores engagement i at hjælpe aboriginals og Torres Strait-øfolk og vores ønske om at spille en vigtig rolle for at forbedre beskæftigelse og virksomhedsmuligheder for de indfødte i Australien. 

  ISS blev anerkendt som førende virksomhed af Australiens Føderale Regering for første gang i 2008. Siden har vi opnået en masse positive resultater inden for beskæftigelse, virksomheder og engagement i lokalsamfundet i Australien. 

  I løbet af de sidste 10 år har ISS skabt over 850 nye beskæftigelsesmuligheder og brugt over 7 millioner dollars på lokale virksomheder, som ejes af de indfødte. Vi har også lært meget af vores samspil med lokalsamfundet, ISS-ledere og vores kunder om, hvor vigtigt det er at nå målene for vores aktiviteter og opfylde vores sociale forpligtelser. 

  Vores resultater har været prisværdige, men det er stadig muligt for os at forbedre vores indsats for at sikre, at vores aktiviteter er gennemsigtige og til nytte for aboriginals & Torres Strait-øfolk. Som angivet i vores RAP 2019-2022 vil vores fornyede indsats, kombineret med forbedret samarbejde med de indfødtes lokalsamfund, sikre, at vi når vores forventede mål på dette vigtige område. 
 • Initiativ til ligestilling inden for beskæftigelse (Employment Parity Initiative - EPI):
  ISS er stolt af at være partner i Australiens føderale regerings EPI-program. Vi er kontraktligt forpligtede til at nå en beskæftigelsesrate for de indfødte på 3 %, svarende til andelen af den samlede befolkning, blandt vores australske arbejdsstyrke, i december 2020. 

Hold dig opdateret

Tilmeld dig for at få seneste nyt og indsigt fra ISS. Du kan framelde dig til enhver tid.

Historier om mennesker, steder og miljøet

PEOPLE MAKE PLACES

59.000+ kunder i 30+ lande