LEDERSKAB

Bestyrelsen for ISS A/S

Alle bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, bortset fra medarbejderrepræsentanter.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2022_BoD_Ben_Stevens_website

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Nada Elboyadi_website

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2022_BoD_Joseph Nazareth_website

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2022_BoD_Elsie Yiu_website

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Audit- og risikokomiteen

Audit- og risikokomiteen evaluerer den eksterne regnskabsrapportering, vigtige regnskabspolitikker og vigtige regnskabsskøn og -bedømmelser, og evaluerer og overvåger Groups risikostyring, interne kontrol og forretningsintegritet. Den overvåger også Groups interne auditfunktion og evaluerer Groups finans-, udbytte- og skattepolitikker. Desuden overvåger og vurderer Audit- og risikokomiteen forholdet til uafhængige auditorer, evaluerer auditprocessen og auditorernes lange auditrapport, og kommer med anbefalinger om udnævnelsen af auditorer til bestyrelsen.

Audit- og risikokomiteen holdt 7 møder i 2021.

I 2021 fortsatte Audit- og risikokomiteen med at fokusere på at evaluere gennemførelsen af Groups regnskabspolitikker, anvendelsen af vigtige regnskabsskøn og -bedømmelser samt de materielle risici forbundet med regnskabsrapportering, herunder det interne kontrolsystem. Komiteen gennemgik også Speak Up (whistleblower) systemet og business integrety sager. Audit- og risikokomiteens charter blev gennemgået og opdateret, blandt andet med hensyn til Groups Interne Audit’s charter og ressourcer.

Medlemmerne af Audit- og risikokomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2022_BoD_Søren Thorup Sørensen_website

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Vederlagskomiteen

Bestyrelsen har oprettet en verderlagskomite (Vederlagskomiteen eller Komiteen). Komiteen overvåger udarbejdelsen af lønpolitikken. Den evaluerer og kommer med anbefalinger til aflønningen af bestyrelsens og ledelsesgruppens medlemmer. Den godkender også aflønningen af ledelsesgruppen.

Komiteen evaluerer vederlagspolitikken mindst én gang om året og sikrer sig, at aflønningen sker i overensstemmelse med vederlagspolitikken Policy.

Vederlagskomiteen kan antage uafhængige eksterne rådgivere til at rådgive Komiteen i anliggender vedrørende aflønning eller andre anliggender omfattet af Komiteens opgaver.

Lederlagskomiteen holdt 9 møder i 2021.

I 2021 fortsatte Vederlagskomiteen med at fokusere på at evaluere aflønning af bestyrelsen og ledelsen, herunder det kortsigtede incitamentsprogram for 2021 (STIP) og det langsigtede incitamentsprogram for 2021 (LTIP). Derudover evaluerede Komiteen også vederlagspolitikken og vederlagsrapporten.

Lønkomiteens aktiviteter i 2021 beskrives yderligere i Lønrapporten.

Medlemmerne af Lønkomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Nomineringskomiteen

Nomineringskomiteen assisterer bestyrelsen ved at sikre, at de nødvendige planer og processer er etableret til nomineringen af kandidater til ISS Groups bestyrelse og ledelsesgruppens bestyrelse (Executive Group Management Board), og evaluere disse bestyrelsers sammensætning. Desuden giver Nomineringskomiteen anbefalinger til nominering og udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer, ledelsesgruppen (EGBM) og komiteer oprettet af bestyrelsen.

Nomineringskomiteen holdt 10 møder i 2021.

I 2021 understøttede Nomineringskomiteens nøgleaktiviteter søgeprocesser og anbefalinger om nominering af nye bestyrelsesmedlemmer, evaluering af successionsplanlægning og organisationsforandringer; og bidrog samtidig til den årlige bestyrelsesevaluering og en vurdering af bestyrelsens sammensætning.

Medlemmerne af Nomineringskomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

CHAIR

Niels Smedegaard

2022_BoD_Cynthia_Mary_Trudell_website

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2022_BoD_Kelly Kuhn_website 2

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Transaktionskomiteen

Transaktionskomiteen kommer med anbefalinger til bestyrelsen i forbindelse med større opkøb, afhændelser og kundekontrakter, overvåger transaktionerne, gennemgår ISS procedurer for store transaktioner og evaluerer udvalgte, gennemførte transaktioner. Komiteen gennemgår også væsentlig ny finansiering, refinansiering eller væsentlig variation af eksisterende finansiering og forslag til egenkapital eller gældsudstedelse.

Transaktionskomiteen holdt 4 møder i 2021.

I 2021 gennemgik Transaktionskomiteen flere større tilbud på kundekontrakter, samt processen og standarderne for forretningstilbud, den forretningsmæssige "pipeline" og afhændelser, og kom i den sammenhæng med relevante anbefalinger til bestyrelsen.

Medlemmerne af Transaktionskomiteen anses for uafhængige baseret på den angivne definition i anbefalingerne fra Komiteen for God Selskabsledelse.

2022_BoD_Ben_Stevens_website

CHAIR

Ben Stevens

2022_BoD_Niels Smedegaard_website

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

2022_BoD_Valerie Beauleui_website

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Bestyrelsesevalueringer

Bestyrelsen for ISS A/S udfører årlige bestyrelsesevalueringer. En beskrivelse af den årlige bestyrelsesevalueringsprocedure og de generelle konklusioner er inkluderet i ISS A/S' lovpligtige virksomhedsledelsesrapporter fra 2017. ISS A/S' lovpligtige virksomhedsledelsesrapporter findes i linket nedenfor.

Se rapporter

PEOPLE MAKE PLACES

40.500+ kunder i 30+ lande