Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility
464x207px-34

Adfærdsregler

Vores adfærdsregler er et fælles regelsæt, der gælder for alle ISS medarbejdere, leverandører og kunder verden rundt: 

 • Medarbejderne skal overholde loven.
  ISS forventer, at medarbejderne efterlever koncernens værdier: Ærlighed, kvalitet, entreprenørånd og ansvarlighed.
 • Hvor der ikke er nogen lovgivning eller regler til at styre den personlige adfærd, skal den enkelte medarbejder bruge sin sunde fornuft og udvise rettidig omhu.
 • Når en medarbejder er i tvivl, skal han/hun tage spørgsmålet op med en leder eller et andet ansvarligt medlem af staben.
 • Kunder, kolleger og andre forretningspartnere skal behandles med respekt og retfærdighed.
 • Chikane og mobning, herunder sexchikane, er uacceptabelt hos ISS
 • ISS kræver, at medarbejderne udfører deres arbejde uden at være under indflydelse af alkohol eller stoffer.
 • ISS er imod enhver form for korruption og bestikkelse og forpligtet til at bekæmpe den slags praksis.
 • ISS er medlem af DI/SBA.
 • ISS overholder de af SBA' indgåede overenskomster.
 • ISS er omfattet af servicenormen.
 • ISS konkurrerer om forretninger på retfærdige betingelser og udelukkende på værdien af serviceydelserne.
 • Uanset hvad den lokale praksis måtte være, er personlig betaling, returkommission eller bestikkelse mellem ISS og kunder, leverandører og embedsmænd strengt forbudt.
 • Det er uacceptabelt at modtage gaver eller andre gratisydelser fra forretningspartnere – undtagen hvis det er kutyme i det pågældende miljø, og værdien er beskeden.
 • Overholdelse af alle gældende konkurrenceregler og –direktiver er afgørende for ISS’ forretningspraksis.
 • ISS laver ikke aftaler med konkurrenterne om at prisfastsættelse, fordele serviceydelser og salgskvoter eller dele markedet.¨
 • ISS tager ikke del i tilbudssvindel eller informationsudveksling med konkurrenter i forbindelse med licitationer.
 • ISS diskuterer ikke konkurrenceforhold (f.eks. prisfastsættelse, rabat, bonus, salgsbetingelser osv.) med konkurrenter.
 • ISS vil gennem passende kanaler informere sine leverandører og kunder om ISS’ adfærdsregler og bede dem tage hensyn til disse principper i alle relevante forhold.
 • ISS’ serviceleverancer opfylder de aftalte normer for kvalitet og sikkerhed og sundhed.
 • Kundens private forhold respekteres og relevante data beskyttes.
 • Klager behandles effektivt, og de betragtes som et værdifuldt bidrag til konstant at sikre et højt serviceniveau.
 • ISS evaluerer sine indkøb af produkter og serviceydelser efter følgende kriterier: Kvalitet, effektivitet, miljø og medarbejdere.
 • ISS sikrer sine medarbejdere ordentlige arbejdsvilkår, herunder passende sikkerheds- og sundhedsnormer.
 • ISS tolererer ingen form for diskrimination over for medarbejderne. Alle medarbejdere har krav på fair og lige behandling.
 • ISS respekterer foreningsfriheden og retten til kollektiv forhandling. Enhver medarbejder har ret til at blive medlem af og danne fagforeninger.
 • ISS anvender ingen tvungen eller obligatorisk arbejdskraft.
 • ISS undgår børnearbejde i overensstemmelse med internationale konventioner.
 • ISS betaler passende lønninger, der – som et minimum – overholder lokale aftaler og regler.
 • ISS støtter indførelse og overholdelse af minimumslønninger.
 • Medarbejderne får tilbudt uddannelsesmuligheder, som er relevante for den funktion, de varetager.
 • ISS respekterer medarbejdernes privatliv og beskytter relevante oplysninger i overensstemmelse hermed.
 • ISS er modstander af enhver form for korruption eller bestikkelse - vi konkurrerer på retfærdige vilkår.
 • ISS tillader som udgangspunkt ikke at vores ansatte giver eller modtager gaver eller andre gratis ydelser fra forretningspartnere.
 • ISS støtter og fremmer FN’s menneskerettighedsdeklaration
 • ISS drives i overensstemmelse med gode corporate governance principper
 • ISS har forpligtet sig til vedvarende at reducere miljøskadelige virkninger af dets aktiviteter
 • ISS er medlem af FN’s globale pagt (Global Compact) og efterlever pagtens ti principper
 • ISS handler som en ansvarlig virksomhed i alle de samfund, hvor virksomheden har aktiviteter
 • ISS’ sociale, miljømæssige og etiske forpligtelser skal afspejle sig i alle relationer til kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter.
 • ISS overholder fuldt ud konkurrencereglerne i EU og USA samt tilsvarende lovgivning i de lande, hvor ISS driver virksomhed.

Servicenormen er en obligatorisk branchenorm. 

Når en virksomhed er certificeret i henhold til Servicenormen, er det et bevis på, at virksomheden har forpligtet sig til at levere højt kvalificerede ydelser baseret på klart definerede normer og metoder.

Som medlem af ServiceBranchens Arbejdsgiverforening (SBA) lever ISS op til kravene i Servicenormen. Kravene vedrører følgende syv temaer: økonomiske attester, kvalitetsstyring, miljø, arbejdsmiljø, personalepolitik, uddannelse og underleverandører.

Servicenormen er din garanti for en seriøs samarbejdspartner og en ordentlig arbejdsplads.

Læs mere om servicenormen på SBA’s hjemmeside.


 

Code of Conduct

224px100px-codeofconduct2
Du kan downloade eller læse ISS' Code of Conduct her

Anti-korruptionspolitik

Anti-korruptionspolitik_lille 2
Anti-korruptionspolitikken er, med afsæt i de grundlæggende principper i ISS' Code of Conduct udstedt med det formål at underbygge ISS' store indsats for at bekæmpe korruption.

Læs mere