Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility
iss_group 464x207

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitikken er tilknyttet ISS' overordnede CSR-politik, der fokuserer på mennesker, miljø, forretning og partnere.

Formål med Mangfoldighedspolitik
I ISS er medarbejderne vores vigtigste ressource. Medarbejdere og lederes evne og vilje til at yde god service og få nye idéer er en forudsætning for, at ISS bliver ved med at være en dynamisk forretning. Mangfoldighed er koblet sammen med forretningsstrategien og understøtter dermed også ”the ISS Way”.   

​Mangfoldighed
Mangfoldighed er ikke noget nyt i ISS. Vores virksomhed har i mange år været en mangfoldig arbejdsplads med medarbejdere og ledere med vidt forskellige baggrunde, kompetencer og livsvilkår. Ikke kun i forhold til køn, alder og herkomst, men i lige så høj grad i forhold til uddannelse, erfaringer og personlighed. 

Hos ISS handler mangfoldighed om at anerkende medarbejderne på grund af, og ikke på trods af, at de er forskellige. Det handler om at se potentialet i den enkelte medarbejder og skabe muligheder for, at alle kan udvikle sig på arbejdet. 

På den ene side handler mangfoldighed om os alle, fordi alle har brug for at blive anerkendt, og virksomheden har brug for at få alle kompetencer i spil. På den anden side handler mangfoldighed om grupper, som har særlige udfordringer i forhold til at udvikle sig og gøre karriere i vores virksomhed. 

I ISS har vi adskillige tiltag der skal fremme mangfoldighed og lige muligheder for alle:

  • Vi gennemfører medarbejderudviklingssamtaler for alle vores medarbejdere.
  • Vi gennemfører People Review for alle vores medarbejdere.
  • Vi uddanner vores talentmasse.
  • Vi har mangfoldighed i vores rekruttering og headhuntning.
  • Vi er medunderskriver af United Nations Global Compact.
  • Vi arbejder løbende på at indfri målsætninger på området.

Corporate Social Responsibility i ISS

gruppe 1 224x100

Denne rapport præsenterer en række af de CSR-aktiviteter, som løbende pågår i ISS, og med særlig fokus på de aktiviteter, som ISS har haft i 2018.

Læs hele rapporten her

CSR-politik

Læs mere om vores CSR-politik her