Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility

Mangfoldige teams

Vores succes bygger på et stærkt globalt team, og vi tror på at en mangfoldig og inkluderende virksomhedskultur er nødvendig for, at vi kan blive verdens bedste serviceorganisation.
Vi ved også, at det kan betale sig at have teams der er mangfoldigt sammensat. Undersøgelsen MANGFOLDIGHED GIVER MILIONER PÅ BUNDLINJEN fra 2011 dokumenterer, at teams med en mangfoldig sammensætning tjener 3,7 procentpoint mere til virksomheden end ikke-mangfoldige teams.

Et team er mangfoldigt, når det består af maksimalt 70 procent af samme alder, køn og etnicitet. Undersøgelsen var den første danske af sin art, der måler direkte på sammenhængen imellem mangfoldighed og virksomheders indtjening.

Opnåelse af mangfoldighed i teams

For at følge op på undersøgelsen fra 2011 og høste det store – hidtil uforløste - økonomiske udbytte ved mangfoldige teams, har ISS fået tildelt midler fra Innovationsfonden til at ansætte en ErhvervsPostdoc, Lotte Holck fra CBS, som fra 2016 til 2018  vil realisere projektet MANGFOLDIGE TEAMS I ISS.

Projektet skal sikre, at ISS teams på landsplan bliver mangfoldige (defineret ud fra 70 procent princippet inden for køn, alder og etnicitet) gennem at udarbejdelse og implementering af en metode til at realisere det økonomiske potentiale. 

Metoden skal ikke kun generere konkurrencemæssige fordele for ISS – viden fra projektet skal også kunne overføres til andre danske virksomheder særligt inden for servicebranchen, hvor arbejdets udførelse baseres på struktureret teamsammensætning.

En større andel af mangfoldige teams i danske virksomheder vil således kunne øge konkurrenceevnen, gavne samfundsøkonomien og hjælpe flere minoriteter ind på arbejdsmarkedet.

Mangfoldighed giver millioner på bundlinjen i ISS

CSR Intro - Billede
Mangfoldighed er et grundvilkår i en virksomhed som ISS. Men er forskelligheden blandt vores mange medarbejdere i virkeligheden god forretning?

Hent undersøgelsen her

Download report (English)

Kontakt

lotte002
Har du spørgsmål til undersøgelsen om mangfoldige teams? Så kontakt: 

Lotte Holck
Forskningskonsulent
CSR & Jobudvikling

Tlf: +45 38 17 30 32
Mail: lotte.holck@dk.issworld.com