Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility
ISS

CSR-projekter

ISS’ værdier, retningslinjer og politikker støtter vores små og større CSR-projekter, blandt andet Café Glad i DR-byen og integration af flygtninge i ISS. 
Gennem ISS Facility Services A/S understøttes blandt andet menneskerettigheder, bedre arbejdsbetingelser, og inklusion. Desuden er ISS aktiv i kampen mod korruption, bestikkelse og forskelsbehandling. Projekterne, som i kan læse mere om her på siden, er et udsnit af de mange aktiviteter vi kontinuerligt starter og afslutter i ISS.
 
Her hos ISS er vi altid klar på at starte et samarbejde op omkring gode projekter der gør en forskel. Hvis du eller din virksomhed ligger inde med et godt forslag til et projekt, er vi altid parate til at undersøge det nærmere. 

Nedenfor kan du læse mere om de mange CSR-projekter i ISS: 

Mange unge uden uddannelse har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet i en lavkonjunktur, hvor der er skærpet konkurrence om de ledige job. Undersøgelser viser samstemmende, at uddannelse har betydning for beskæftigelsen hele livet. Virksomhederne har stor interesse i at ansætte medarbejdere med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det øger fagligheden og trivslen i virksomheden, og udskiftningen i medarbejderstaben mindskes. Der er derfor behov for en indsats, som får flere uuddannede unge i uddannelse som et middel til at opnå varig beskæftigelse.

ISS mission er dels at få endnu flere elever og lærlinge, dels at skabe et forløb med et flow af kandidater til virksomhedens uddannelsespladser. Samtidig vil vi gerne støtte de unge, som har haft svært ved at træffe det rigtige valg af uddannelse, i at blive bedre kandidater til virksomhederne. Det gør vi gennem et forløb for unge, som er sammensat af personlig vejledning og uddannelsesplanlægning, sideløbende med at de unge afprøver uddannelsesmulighederne i praksis ude på ISS arbejdspladser eller på arbejdspladser i vores store virksomhedsnetværk af kunder og samarbejdspartnere.

Derudover, har ISS indledt et professionelt samarbejde med Vestegnens produktionsskoler om opsøgning af erhvervstræningspladser og undervisning i servicebegreberne, for unge, som er i gang med de nye kombinerede ungdomsuddannelser. Uddannelsen er en opkvalificering af unge, der ikke har fået adgang til de ordinære uddannelser. Her styrkes deres kompetencer i dansk og matematik samtidig med, at de får en erhvervsassistentuddannelse inden for f.eks. facility service.

Læs mere om ISS Jobudvikling her

 
Flygtninge er og har i en årrække været en del af ISS. Det at få folk fra ledighed og ud på arbejdsmarkedet er lige så vigtigt for ISS som det er i et samfundsperspektiv. Hvis der mangler for mange hænder til at udføre de opgaver, vi skal løse for vores kunder, smuldrer rekrutteringsgrundlaget – og det er kritisk for vores forretning. Udfordringen med at få flygtninge i arbejde er noget, der vedrører både den enkelte borger, samfundet og vores forretning.

ISS har gennem de seneste år udviklet flere og flere partnerskaber med en lang række jobcentre om opkvalificering og rekruttering af flygtningene i kommunen. Gennem partnerskaberne stiller ISS egne arbejdspladser til rådighed til virksomhedspraktik og arbejder opsøgende i vores virksomhedsnetværk for at opdyrke pladser, hvor flygtninge kan få mulighed for at vise deres kompetencer og måske gøre sig gældende i forhold til at få et job. Vi udvikler og anvender metoder og værktøjer, der sikrer at de nye potentielle medarbejdere, er så godt rustet som muligt til det danske arbejdsmarked og vi støtter arbejdslederne i praksis med at håndtere udfordringer og muligheder.

Læs om ISS'er Aysam Muhammed som er vinder af Fællesskabsprisen 2016 

Se også www.faellesskabsprisen.dk
 
Når ISS samarbejder med Jobcentre om at skabe job til ledige borgere, møder vi ind i mellem mennesker, hvor vi oplever, at der er behov for en hel særlig indsats og omsorg. Her i blandt er gruppen af unge med psykisk sårbarhed. ISS Jobudvikling indledte et samarbejde med Jobcenter Høje Tåstrup og Jobcenter Brøndby om et særlig tilrettelagt forløb for unge, som gerne vil i uddannelse, men hvor udfordringerne i hverdagen gør det for svært. 

Partnerskabet modtager støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til at udvikle metoder og dele vores erfaringer. De unge deltager i individuelle samtaler med mennesker der har særlig indsigt i deres behov og udfordringer for at klare en almindelig hverdag og som samtidig kan hjælpe dem med at få gjort deres ønsker og drømme om uddannelse til virkelighed. De unge mødes også i mindre grupper, hvor de får professionel støtte til at fungere i sociale sammenhænge, dele med andre og modtage hjælp. ISS samarbejder med Psykiatrifonden og har en række uddannelsesinstitutioner og produktionsskoler, som følger og støtter arbejdet i virksomheden.

Projektet evalueres i ultimo 2016.

Læs mere om ISS Jobudvikling her
Glad Mad er en socialøkonomisk virksomhed under Glad Fonden, hvorfra der leveres sund, lækker, hjemmelavet mad på markedsvilkår. Dette gøres med en stab af medarbejdere, som består af både professionelle kokke og assistenter med og uden handicap.

Café Glad er en del af Glad Mad, som har fokus på årstidernes udvalg og det sunde måltid. Maden er skabt fra bunden, og der bruges overvejende økologiske råvarer. I Café Glad serveres der både de klassiske - og nye spændende retter, hvor råvarerne sættes sammen på originale måder. 
Et koncept, hvor personlig forkælelse og tilfredsstillelse går hånd i hånd med social ansvarlighed og bæredygtig udnyttelse af ressourcer.

I DR Byen er der nu også en Café Glad. Den er opstået på baggrund af et samarbejde mellem ISS og Glad Mad.
Samarbejdet mellem ISS og Glad Mad giver begge parter mulighed for at vise, at medarbejdere med og uden handicap kan arbejde side om side – ud fra mottoet ”Alle kan noget”.

Se også www.gladmad.dk

ISS har valgt at deltage aktivt i debatten omkring flygtninge i den aktuelle situation, der er opstået. Den ekstraordinære flygtningesituation er først og fremmest en politisk problemstilling, som derfor skal løses politisk. Men dansk erhvervsliv spiller en væsentlig rolle i forhold til de fleste samfundsmæssige udfordringer. Vores vigtigste opgave er at skabe vækst, velstand og arbejdspladser også til flygtninge og indvandrere. 

ISS beskæftiger ca. 7.500 medarbejdere i Danmark. Når flygtninge eller indvandrere kommer til Danmark – eller til andre europæiske lande – så kan ISS hjælpe med beskæftigelse og dermed fremme integrationen. Man behøver ikke at kunne tale dansk for at starte hos os; det kan man lære hen ad vejen.

I 2016 blev ISS vurderet af EcoVadis for virksomhedens tilgang til CSR. EcoVadis er en international konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med at overvåge CSR-profilen hos deres leverandører på tværs af 150 brancher i 110 lande. EcoVadis vurderer virksomhedernes CSR-profil ud fra 21 CSR-kriterier, der fordeler sig på fire temaer: arbejdsforhold, fair forretningspraksis, bæredygtige indkøb og miljø.

ISS modtog vurderingen ”Sølv”, der rangerer ISS’ CSR-profil i den øverste tredjedel blandt de mere end 20.000 virksomheder, som EcoVadis vurderer internationalt. ”Sølv”-vurderingen blev givet på baggrund af ISS’ politikker, retningslinjer og aktiviteter, der sikrer, at virksomheden har en langsigtet og forankret tilgang til CSR. ISS udmærkede sig især under temaet arbejdsforhold, hvilket afspejler en CSR-indsats, der er fokuseret på og forankret i kerneforretningen.

Læs mere om ISS Danmark opnår flot anerkendelse for CSR-indsats af EcoVadis

Se også www.ecovadis.com

Corporate Social Responsibility i ISS

gruppe 1 224x100

Denne rapport præsenterer en række af de CSR-aktiviteter, som løbende pågår i ISS, og med særlig fokus på de aktiviteter, som ISS har haft i 2018.

Læs hele rapporten her

Vi hjælper flygtninge i arbejde

Aysam 470x200  
Hør og se ISS'er Aysam Muhammed fortælle sin historie som flygtninge fra Syrien og sit arbejde hos PN Beslag. Aysam er et godt eksempel på vellykket integration i Danmark.

Læs mere om historien her