Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility
Catering 3 464x207

Code of Conduct

Hos ISS har vi udviklet en code of conduct som medarbejdere og samarbejdspartnere har pligt til at opfylde.  Vores code of conduct skal sikre at vores forretning er etisk ansvarlig.
ISS' Adfærdskodeks understøtter ISS-værdierne og suppleres af ISS’ målsætninger, regler og retningslinjer. ISS Adfærdskodeks er en del af ansættelsesbetingelserne hos ISS.

Grundreglerne omhandler:

 • Medarbejdere skal overholde loven.
 • ISS forventer, at medarbejdere lever op til ISS-værdierne: ærlighed, entreprenørånd, ansvar og kvalitet.
 • I tilfælde, hvor hverken lovgivning eller regler styrer den personlige adfærd, skal alle medarbejdere udvise sund dømmekraft og rettidig omhu.
 • I tvivlstilfælde skal medarbejdere drøfte sagen med nærmeste leder eller en anden ansvarlig medarbejder.
 • Kolleger, kunder og andre forretningspartnere skal behandles med respekt og retfærdighed.
 • Diskrimination og chikane, herunder seksuel chikane, accepteres ikke i ISS.
 • ISS-medarbejdere må ikke være under påvirkning af alkohol eller narkotika i arbejdstiden.
 • ISS er modstander af enhver form for korruption eller bestikkelse, og har forpligtet sig til at bekæmpe praktisering heraf.
 • ISS konkurrerer om forretningsopgaver på retfærdige vilkår og udelukkende på baggrund af de positive egenskaber i vores serviceydelser.
 • Uden hensyn til lokal kutyme er personlig honorering, returkommission eller bestikkelse mellem ISS og kunder, leverandører eller embedsmænd strengt forbudt.
 • Det er ikke tilladt at modtage gaver eller andre gratis ydelser fra forretningspartnere – medmindre det er sædvane i det pågældnede miljø, er af begrænset værdi eller har et forretningsmæssigt formål.
 • Overholdelse af alle gældende konkurrencelove og -regler er en vigtig del af ISS’ virksomhedspraksis.
 • ISS fastsætter ikke priser, fordeler serviceydelser eller deler markeder med konkurrenter.
 • ISS indgår ikke hemmelige aftaler med konkurrenter ved licitationer.
 • ISS drøfter ikke konkurrencemæssige aspekter (såsom prisfastsættelse, rabatter, bonusser, salgsbetingelser osv.) med konkurrenter.
 • ISS vil sikre, at vores leverandører, kunder og forretningspartnere er bekendte med ISS' Adfærdskodeks.
 • ISS’ serviceydelser lever op til aftalte standarder for kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø hos kunden.
 • Kundens fortrolige oplysninger respekteres, og relevante data beskyttes.
 • Kundeklager behandles effektivt og anses som et værdifuldt bidrag til konstant at sikre et højt serviceniveau.
 • ISS sikrer ordentlige arbejdsforhold for sine medarbejdere, herunder hensigtsmæssige sundheds- og sikkerhedsstandarder.
 • ISS tolererer ikke nogen form for diskrimination mod ansatte i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse. Alle medarbejdere er berettiget til retfærdig og ligeværdig behandling.
 • ISS respekterer foreningsfriheden og retten til at forhandle kollektivt. Alle medarbejdere har ret til at tilslutte sig eller danne fagforeninger.
 • ISS gør ikke brug af tvungen arbejdskraft.
 • I overensstemmelse med internationale konventioner ansætter ISS ikke mindreårige.
 • ISS tilbyder passende løn, der som minimum følger lokale aftaler og bestemmelser.
 • ISS støtter indførelse og opretholdelse af minimumsløn.
 • Medarbejdere tilbydes uddannelsesmuligheder, som er relevante for det arbejde, de udfører.
 • ISS respekterer medarbejderes fortrolige oplysninger, og relevante data beskyttes i overensstemmelse hermed.
 • ISS er medunderskriver af de Forenede Nationers Global Compact og har forpligtet sig til pagtens ti grundregler.
 • ISS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheder som anført i de Forenede Nationers deklaration om menneskerettigheder og den internationale arbejdsorganisations konventioner.
 • ISS arbejder i overensstemmelse med principperne for god virksomhedsledelse.
 • ISS er forpligtet til løbende at reducere virksomhedens skadelige påvirkning af miljøet.
 • ISS opfører sig virksomhedsmæssigt korrekt i alle samfund, vi opererer i.
 • ISS’ sociale, miljømæssige og etiske forpligtelser skal afspejles i al omgang med kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter.

ISS' Kundeambassadør

Jeanette Lykke Skiveren - Kundeambassadr 224x100
Har du brug for hjælp til at komme videre med en sag, der er kørt fast?

Kontakt:
Jeanette Lykke Skiveren
Tlf: 38 17 17 17
Jeanette.Lykke.Skiveren@dk.issworld.com
Læs mere

Code of Conduct

224px100px-codeofconduct2
Du kan downloade eller læse ISS' Code of Conduct her