Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Corporate Responsibility
Arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljø

Det er vores opgave at sikre et godt arbejdsmiljø med gode arbejdsmetoder og de rigtige redskaber, så vores medarbejdere ikke bliver påvirket negativt. 

ISS har i høj grad fokus på arbejdsmiljøet. Derfor har vi fået en grøn kronesmiley af Arbejdsmiljøet. Den grønne kronesmiley illustrerer, at vi er certificeret efter OHSAS 18001-standarden, og at vi tager arbejdsmiljøet meget alvorligt.

Vi har en vision om ikke at have nogen dødsulykker, alvorlige skader eller sygdomme på arbejdspladsen. Det er vores målsætning at sørge for, at driften er sikker, og at vi tager de nødvendige forholdsregler for at reducere driftens indvirkning på miljøet.

For at sikre løbende forbedringer udfører ISS systematisk styring af miljø og arbejdsmiljø (HSE):

Hos ISS søger vi at imødekomme kundens forventninger og behov på en økonomisk, miljø- mæssig og socialt ansvarlig måde. Som værktøjer til styring af driftens påvirkning har vi ISS’ Adfærdskodeks, ISS-koncernens Miljø- og arbejdsmiljømanual og ISS’ Sikkerhedsregler. 

ISS’ Adfærdskodeks opstiller de væsentligste principper, som gælder for alle ISS’ driftsenheder, og fungerer som vejledning for alle ISS-medarbejderes adfærd. ISS’ Engagementserklæring, Vision og Politik for Miljø og Arbejdsmiljø (HSE) afspejler vores målsætninger for den måde, vi driver virksomhed på. 

Hos ISS er vi alle forpligtede til at:

 • Beskytte medarbejdernes personlige sikkerhed og sundhed,
 • Beskytte miljøet,
 • Anvende materialer og energi optimalt i udførelsen af vores services,
 • Respektere og bidrage til det samfund, vi er del af,
 • Dele vores erfaringer omkring miljø og arbejdsmiljø – såvel gode som dårlige – med medarbejderne,
 • Give miljø og arbejdsmiljø høj prioritet i vores forretningsaktiviteter, og
 • Motivere til og fremelske en kultur, hvor alle ISS-medarbejdere deler dette engagement.
Vores vision for miljø og arbejdsmiljø hedder ‘100’:

1:

 

Vi vil være nummer 1 i branchen, vi vil være markedsledende, og vi vil anerkendes for vores miljøarbejde;

0:

 

Vi operer med 0 arbejdsbetingede dødsfald på vores arbejdspladser;

0:

     

Vi tilstræber 0 alvorlige hændelser og miljø- og arbejdsulykker på vores arbejdspladser.

ISS’ politik for miljø og arbejdsmiljø (HSE) er at:

 • Have en systematisk tilgang til HSE styring, der er tilrettelagt således, at man sikrer overholdelse af love og opnår løbende forbedringer,
 • Måle, gennemgå og rapportere om arbejdet og fastsætte mål for forbedringer,
 • Undersøge hændelser for at fastslå deres grundlæggende årsag og tage passende afhjælpende foranstaltninger,
 • Kræve af vores leverandører, at de styrer deres miljø og arbejdsmiljø (HSE) i overensstemmelse med denne politik,
 • Inddrage miljø og arbejdsmiljø i vurderingen af medarbejderne og belønne i forhold hertil. 
* HSE = Health (Sundhed), Safety (Sikkerhed), Environment (Miljø)

Hvad er kronesmileyen?

Virksomheder får tildelt en kronesmiley, hvis Arbejdstilsynet konstaterer at:
 
- Virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.
- Virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

Se arbejdsmiljøcertifikatet her

Kontakt HSE

Vil du vide mere?

Skriv til os på:

arbejdsmiljoe@dk.issworld.com

Arbejdsmiljø- og miljøpolitik

224px100px-issapproachtocr
I ISS indarbejder vi kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljøansvar i alt hvad vi gør, som er en naturlig del af vores forretning.

Du kan læse mere om vores vision og politik for arbejdsmiljø og miljø her