Vælg venligst region
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Services

Brandalarm

Brandalarm / Teknik Aut. El-installation - ISS

ISS Teknik tilbyder et bredt udvalg af serviceløsninger inden for brandtekniske og sikkerhedsmæssige installationer. Vi søger for rettidige servicecheck samt at anlægget overholder de driftsmæssige forskrifter, der er udarbejdet af beredskabsstyrelsen. Ligeledes tager vi os af den relevante registrering hos brandmyndighederne.

Automatisk brandalarm (ABA)

En automatisk brandalarm sikrer, at relevante personer, f.eks. brandvæsnet, får besked om, at en brand er under udvikling. Alarmen viser, hvor branden er opstået, hvorefter slukningsmandskabet kan iværksætte sit arbejde.

Automatiske branddøre

For at undgå brandspredning, etableres der normalt branddøre i bygningerne. For at disse ikke bliver fastholdt af kiler m.m. kan der etableres automatisk branddørslukning (ABDL). Dette bevirker, at dørene kan stå åbne til daglig benyttelse, men at disse lukkes, når der detekteres røg på enten den ene eller anden side af dørene. Dørene kan i en alarmsituation stadig benyttes men bliver ikke fastholdt i åben stilling.

Sikkerhedsbelysning

Forsvinder strømmen i en kritisk situation, vil nødbelysningen sørge for, at alle personer kan se tilstrækkeligt til at orientere sig samtidig med at skilte henviser til nærmeste udgang.

Automatisk brandventilation (ABV)

Er der stor fare for at en brand vil udvikle meget røg, anbefales det at installere en automatisk brandventilation (ABV). En ventilation sikrer en forsvarlig udluftning i lokalet således, at ingen bliver alvorligt forgiftet i tilfælde af brand.

Varslingsanlæg (AVA eller IVA)

Risikoen for tab af menneskeliv i tilfælde af brand, kan minimeres ved at installere et godt varslingsanlæg. Varslingsanlægget informerer personer om at forlade området enten via en høj advarselstone eller tale (alt efter ønske og myndighedernes krav). Et varslingsanlæg er således med til at sikre en effektiv evakuering af personer i det område, hvor branden er opstået.

ISS Teknik er din samarbejdspartner

Når det gælder brandtekniske og sikkerhedsmæssige installationer er ISS Teknik din samarbejdspartner. På brandalarmeringsområdet er der mange lovmæssige krav, som skal overholdes. ISS Teknik er uddannet indenfor området og har erfaring med at installere, reparere og servicere alle disse brandtekniske installationer. Vi vil derfor gerne opfordre til dialog for at finde den brandalarmeringsløsning, som passer til jeres virksomhed og overholder gældende krav.

Kontakt ISS Teknik

Brandalarm / Teknik Aut. El-installation - ISS

Hvis du vil vide mere om ISS serviceløsninger inden for brandtekniske og sikkerhedsmæssige installationer, kontakt os på:

ISS Teknik Århus: 86 29 64 00

ISS Teknik Kbh.: 39 77 21 00

ISS Teknik tilbyder:

  • Automatiske brandalarmeringsanlæg
  • Automatiske branddøre
  • Sikkerhedsbelysning
  • Brandventilation
  • Varslingsanlæg